×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 110.

Profesor Witold Orłowski

Witold OrłowskiJest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Członkiem Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz głównym doradcą ekonomicznym PwC Polska. W 2011 prof. Orłowski został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu.  W 2007 r. otrzymał naukowy tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W 2002-2005 był Szefem Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP.  Studia ekonomiczne odbył na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Uniwersytecie Harvarda (USA).  Habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim, prezentując książkę: Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, wyróżnioną nagrodą Banku Handlowego dla najlepszej książki z dziedziny teorii ekonomii i finansów w roku 1998.  Po okresie pracy akademickiej, w latach 1991-93 pracował w Biurze d/s Integracji Europejskiej, uczestnicząc w negocjacjach układu stowarzyszeniowego pomiędzy Polską a Unią Europejską. W latach 1993-97 pracował w Banku Światowym w departamencie Europy Środkowej, zajmując się między innymi porównaniami ścieżek transformacji oraz integracji europejskiej w krajach regionu. W kolejnych latach doradzał instytucjom rządowym: był m.in. członkiem Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradcą Premiera RP Leszka Balcerowicza oraz Ministra Gospodarki i Głównego Negocjatora Akcesji do Unii Europejskiej. Doradzał również organizacjom międzynarodowym i biznesowym. W 1997 roku współzakładał Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych. Był dyrektorem Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Poza makroekonomią i teorią integracji, zajmuje się również modelowaniem i prognozowaniem ekonomicznym oraz obliczeniami symulacyjnymi. Jest autorem dziewięciu książek, autorem lub współautorem 200 publikacji o charakterze naukowym (publikowane w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Niemczech), autorem wielu publikacji popularyzatorskich, komentatorem gospodarczym mediów.

 

Profesor Krzysztof Obłój

Krzysztof ObłójJest znanym specjalistą z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego, społecznym doradcą Prezydenta RP. Wykłada regularnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i  Akademii L. Koźmińskiego , a okresowo jako visiting profesor w renomowanych szkołach biznesu na świecie, m.in. University of Illinois, ESCP-EAP, Henley Business School, Bled School of Management, Sun Yat-sen University. Jego książki są publikowane w USA i Europie (m. in. Managing Across Cultures, London 1996; Strategy in Transition, Oxford 2005, Contemporary Corporate Strategy: Global Perspective, London 2007), a artykuły naukowe m.in. w Entrepreneurship: Theory and Practice, Journal of Organizational Change Management, International Human Resource Management. Trzy książki wydane w Polsce: Strategia sukcesu firmy (2005), Strategia organizacji (2007), oraz Pasja i dyscyplina strategii (2010), stały się bestsellerami na polskim rynku. Profesor Krzysztof Obłój jest doradcą polskich i międzynarodowych firm w obszarze strategii, struktur i kultury organizacyjnej, oraz  członkiem rad nadzorczych m.in. Prochem S.A., Impel SA, Alior Bank SA.

 

 

 

Jacek Santorski Values - Grupa Firm Doradczych

Jacek SantorskiPsycholog społeczny i biznesu, terapeuta, wykładowca. Przedsiębiorca, współwłaściciel VALUES - Grupy Firm Doradczych (www.values.pl) i dyrektor programowy studium Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values. Należy do najwyżej cenionych w Polsce mówców w obszarach przywództwa i zarządzania stresem dla biznesu. W 2012 roku zajął pierwsze miejsce w badaniu "Kogo słuchają polscy liderzy 2012" przeprowadzonym przez Google, Think Tank i Instytut Monitorowania Mediów. Od stycznia 2012 członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-2000 zajmował się psychoterapią - jest między innymi współtwórcą Laboratorium Psychoedukacji. W 1991 roku założył wydawnictwo psychologiczne, które prowadził do 2002. Aktualnie, zarówno Laboratorium Psychoedukacji, jak i wydawnictwo Jacek Santorski & Co (obecnie pod nazwą Czarna Owca) prowadzą jego byli wspólnicy, zaś Jacek Santorski zajmuje się konsultingiem biznesowym. W latach 2002-2004 członek rady nadzorczej Eurobanku i osobisty doradca Mariusza Łukasiewicza. W październiku 2012 uznany za profesora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej. Popularyzator psychologii w mediach, autor kilkunastu książek i kilkuset artykułów popularnonaukowych, prowadził programy radiowe (m.in. "Zapraszamy do Trójki" z Maciejem Zembatym) i telewizyjne (m.in. "Noc i stres" z Anną Pawłowską oraz "Twój dekalog" z Hanną Smoktunowicz i Krzysztofem Piesiewiczem).

 

Profesor Paweł B. Sztabiński

Paweł Sztabińskidr hab., prof. nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, prof. nadzwyczajny w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca dyrektora IFiS PAN ds. naukowych. Autor, współautor oraz redaktor książek poświęconych metodologii badań, autor lub współautor ponad 70 artykułów w periodykach naukowych i pracach zbiorowych. Jest Narodowym Koordynatorem „Europejskiego Sondażu Społecznego” (European Social Survey - ESS) – jednego z najważniejszych, wieloletnich socjologicznych projektów międzynarodowych w Europie, w którym uczestniczy ponad 30 krajów. Od roku 1999 jest uczestnikiem projektu „Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów” (Programme for International Student Assessment - PISA). Jest to jeden z najważniejszych, wieloletnich projektów międzynarodowych w dziedzinie edukacji, w którym uczestniczy ponad 60 krajów.

 
Profesor
Franciszek Sztabiński

Franciszek Sztabińskidr hab., prof. nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN. Wybitny specjalista ds.  metodologii badań socjologicznych. Autor książki "Ocena jakości w badaniach surveyowych" (2011) oraz Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy (1997). Współredaktor 4 książek, autor lub współautor ponad 60 artykułów w periodykach naukowych i pracach zbiorowych. Wykładowca w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, wcześniej, na Uniwersytecie Warszawskim i w szkole wyższej Collegium Civitas w Warszawie.  Od roku 2001 jest Narodowym Koordynatorem w projekcie „Europejski Sondaż Społeczny” (European Social Survey - ESS). Jest to jeden z najważniejszych, wieloletnich socjologicznych projektów międzynarodowych w Europie, w którym uczestniczy ponad 30 krajów. Od roku 1988 konsultant metodologiczny w projekcie „Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna”. Jest to najdłuższy projekt panelowy w Europie. Od 1980 r. konsultant metodologiczny w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych, m. in.: Centre D’Etude Des Supports De Publicity; Ohio State University; University of Michigan; University of California oraz kilkudziesięciu projektach krajowych, m. in.: Centrum Onkologii; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; Instytut Kardiologii; Instytut Nauk Prawnych PAN; Instytut Reumatologiczny; Ministerstwo Edukacji Narodowej; Naczelna Izba Lekarska; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Warszawski; Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.