Sergey Yatsunenkodr Sergey Yatsunenko

Doktor fizyki w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN; Konsultant naukowy w zakresie projektów innowacyjnych i TRIZ; Konsultant naukowy w zakresie mikroskopii konfokalnej do badań materiałowych w Olympus Polska.

Jest autorem i współautorem 43 publikacji naukowych (między innymi: Photonics in Environment & Energy, A Technology Roadmap for SMEs on new photonic devices and materials) jak również 6 patentów.

W swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi: badaniami materiałów do zastosowań terahercowych (THz), badaniami właściwości optycznych obiektów w skali nano. W swoich badaniach skupia się na właściwościach strukturalnych i optycznych takich materiałów jak: nanocząstki i nanoproszki tlenkowe, materiały ceramiczne i kompozytowe, związki czyste i domieszkowane jonami metali przejściowych i ziem rzadkich, badaniami strukturalnymi przy pomocy mikroskopu konfokalnego Olympus LEXT OLS4100. Dr  Sergey Yatsunenko jest również wykonawcą projektu europejskiego PhotonicRoadSME oraz autorem trzech raportów R&D w ramach projektu: nanocząstki w zastosowaniach fotonicznych; kropki kwantowe w zastosowaniach fotonicznych; nanorurki w zastosowaniach fotonicznych.

Dr Yatsunenko jako Konsultant naukowy w zakresie projektów innowacyjnych i TRIZ i  Certyfikowany fachowiec TRIZ – I stopień według MA TRIZ zajmuje się prowadzeniem innowacyjnych projektów z zastosowaniem Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań oraz doradztwem naukowym w ramach projektów innowacyjnych. Jako Konsultant naukowy w zakresie mikroskopii konfokalnej do badań materiałowych w Olympus Polska prowadzi badania w zakresie badań materiałowych i metrologii powierzchni przy pomocy mikroskopii konfokalnej z użyciem mikroskopu Olympus LEXT OLS4100. Jest certyfikowany przez firmę Olympus specjalista w zakresie mikroskopii konfokalnej w oparciu o serie mikroskopów Olympus LEXT. Dr Yatsunenko jest członkiem  rady programowej Fundacji TRIZ-Polska.