Celem Diagnozy stanu designu w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu było dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

 • charakterystyki rynku designu w Polsce oraz trendów z nim związanych;
 • praktyk związanych z wykorzystaniem designu w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia designu, form designu, funkcji designu, zasad doboru wykonawców świadczących usługi w obszarze designu);
 • korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design;
 • barier rozwoju oraz wykorzystania designu w Polsce. 

Pozyskanie ww. informacji - służących ocenie praktyk w obszarze wdrażania designu w polskich firmach - zostało przeprowadzone w oparciu o analizę materiałów zastanych oraz doświadczenie, opinie i poglądy:

 • przedsiębiorców;
 • projektantów, przedstawicieli biur projektowych, design menedżerów;
 • audytorów realizujących audyty designu;
 • blogerów i dziennikarzy branżowych;
 • przedstawicieli instytucji naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu dedykowanych designowi, stowarzyszeń branżowych projektantów.

Wyniki badania / materiały do pobrania

Rynek usług design w opinii projektantów i design managerów
Rynek usług design w opinii przedsiębiorców
Case study Danish Design Centre

Metodologia

 

Projekt Diagnozy stanu designu w Polsce – ewaluacji zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu składa się z czterech głównych części różniących się metodą pozyskania danych oraz przedmiotem badania:

 

Analiza dokumentów i innych danych zastanych (desk research):

 

 • badań dotyczących rynku designu w Polsce i na świecie;
 • prasy branżowej poświęconej zagadnieniom designu;
 • interwencji publicznych dot. wsparcia przedsiębiorstw/ projektantów w zakresie designu oraz upowszechniania i rozwoju designu ostatnich 10 lat ze wskazaniem najlepszych rozwiązań w Polsce i na świecie;
 • dot. najważniejszych rankingów/nagród branżowych (krajowych i zagranicznych);
 • dot. najważniejszych imprez branżowych (krajowych i zagranicznych) w latach 2013-15;
 • dot. oferty rynkowej i jej dostępności w zakresie:
  • szkoleń dot. szeroko rozumianego designu dla przedsiębiorstw oraz projektantów;
  • audytu designu dla przedsiębiorstw;
  • usług designu dla przedsiębiorstw.

 

Badanie ilościowe zrealizowane na grupie:

 

 • przedsiębiorstw;
 • projektantów i  design menedżerów
 • podmiotów świadczących usługi projektowe dla przedsiębiorstw (tzw. zapytanie ofertowe/ tajemniczy klient).

 

Badanie jakościowe zrealizowane techniką IDI z przedstawicielami:

 

 • przedsiębiorców – liderów designu oraz przedsiębiorstw z dużym potencjałem rozwojowym w obszarze designu
 • projektantów –  liderów designu
 • projektantów, którzy pracują dla/w firm/-ach zagranicznych
 • przedstawicieli biur projektowych –  liderów designu
 • organizatorów festiwali / targów dedykowanych designowi
 • audytorów realizujących audyty design-owe w przedsiębiorstwach
 • blogerów designu
 • dziennikarzy branżowych - kluczowych pism dedykowanych tematyce designu
 • przedstawicieli instytucji naukowych
 • przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu dedykowanych design-owi, stowarzyszeń branżowych projektantów, instytucji publicznych dedykowanych upowszechnianiu i rozwojowi designu w Polsce.

 

Badania case study:

 

 • instrumentów wsparcia w zakresie designu dedykowanych przedsiębiorcom (wizyta studyjna).

Projekt badawczy Diagnoza stanu designu w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu był realizowany w ramach POIG.

 

Instytucje wspierające realizację badania