Projekt badawczy Diagnoza stanu designu w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu był realizowany w ramach POIG.

Celem badania jest dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

  • charakterystyki rynku designu w Polsce oraz trendów z nim związanych;
  • praktyk związanych z wykorzystaniem designu w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia designu, form designu, funkcji designu, zasad doboru wykonawców świadczących usługi w obszarze designu);
  • korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design;
  • barier rozwoju oraz wykorzystania designu w Polsce. 

Pozyskanie ww. informacji - służących ocenie praktyk w obszarze wdrażania designu w polskich firmach - zostało przeprowadzone w oparciu o analizę materiałów zastanych oraz doświadczenie, opinie i poglądy:

  • przedsiębiorców;
  • projektantów, przedstawicieli biur projektowych, design menedżerów;
  • audytorów realizujących audyty designu;
  • blogerów i dziennikarzy branżowych;
  • przedstawicieli instytucji naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu dedykowanych designowi, stowarzyszeń branżowych projektantów.
WYNIKI BADANIA (link)

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ BADANIA: