Tytuł ewaluacji/badaniaWykonawcaTermin realizacjiKierownik projektu 
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020

(projekt ewaluacji)

    

Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” – identyfikacja barier wsparcia PO IR

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

 02.08.2017-15.11.2017 Andrzej JędrzejowskiBarbara Leszczyńska 

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018Teresa WyszyńskaMaciej Gajewski
Ewaluacja ex ante projektu pozakonkursowego pn. "Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020

Konsorcjum: IBC Group Central Europe Holding S.A.
Fundacja Rozwoju Badań Społecznych

19.04.2017-24.11.2017Jacek SzutMarcin Pierzchała

BAROMETR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – opracowanie koncepcji systemu i narzędzi ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

16.02.2017-01.12.2017

Zuzanna PopisMaciej Gajewski

Analiza wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, w ramach projektu ewaluacyjnego "Barometr Innowacyjności"

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: WISE Europa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

10.02.2017-22.09.2017

Jacek SzutOlga Mazurowska

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - opracowanie koncepcji ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

18.08.2016-2017

Jacek PokorskiStanisław Bienias

Ewaluacja pilotażu działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów" - etap II

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

01.01.2017-17.07.2017

Zuzanna PopisBarbara Leszczyńska

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2016)

Badanie własne PARP

15.11.2016-31.01.2017

Zuzanna Popis-

Analiza podsumowująca efekty schematu Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3 PO RPW

Badanie własne PARP

01.11.2016-31.01.2017

Andrzej Jędrzejowski-
Cykliczny monitoring na potrzeby Ewaluacji projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów, działanie 1.1.1 PO PW 2014-2020Badanie własne PARPod 05.2016Zuzanna Popis-
Panel Polskich Przedsiębiorstw

http://www.parp.gov.pl/panel

Badanie własne PARP2013-2018 -

Plany ewaluacji

 

 

 


Joomla SEF URLs by Artio