Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

Ewaluacja wpływu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Agrotec Polska Sp. z o.o., WYG PSDB Sp. z o.o. i EGO - Evaluation for Government Organizations s.c.

11.2016 - 16.12.2016

Jacek Szut Agnieszka Rudolf

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2016)

Badanie własne PARP

15.11.2016-31.01.2017

Zuzanna Popis -

Analiza podsumowująca efekty schematu Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3 PO RPW

Badanie własne PARP

01.11.2016-31.01.2017

Andrzej Jędrzejowski -

Ewaluacja pilotażu działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów"

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Realizacja Sp. z o.o.
Fundacja Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

25.10.2016-17.07.2017

Zuzanna Popis Barbara Leszczyńska

Ewaluacja ex post działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

(informacja o badaniu)

(skład zespołu badawczego)

Realizacja Sp. z o.o.

24.08.2016-16.12.2016

Zuzanna Popis Ewa Ciechanowska

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - opracowanie koncepcji ewaluacji on-going Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wraz ze wskaźnikami i narzędziami badawczymi)

Konsorcjum: IDEA Instytut Sp. z o.o.
IMAPP Sp. z o.o.
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Uniwersytet Jagielloński CEAPP

18.08.2016-2017

Jacek Pokorski Stanisław Bienias
Ocena efektów realizacji działania I.3 PO RPW

Policy & Action Group Uniconsult
i
Maciej Ciechanowicz Mands Badania Rynku i Opinii 

 24.05.2016-
26.07.2016

Jacek Szut Maciej Gajewski
Cykliczny monitoring na potrzeby Ewaluacji projektu pilotażowego Platformy startowe dla nowych pomysłów, działanie 1.1.1 PO PW 2014-2020

Badanie własne PARP

od 05.2016

Zuzanna Popis -
Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2015) Badanie własne PARP 15.01-15.02.2016 Zuzanna Popis -
Panel Polskich Przedsiębiorstwhttp://www.parp.gov.pl/panel
Badanie własne PARP 2013-2018

-

 

(Badania i ewaluacje realizowane w 2015 r.)
(Badania i ewaluacje realizowane w 2014 r.)
(Badania i ewaluacje realizowane w 2013 r.)
(Ewaluacje realizowane w 2012 r.)
(Ewaluacje realizowane w 2011 r.