a

Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy
Ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (dizajnu) Realizacja Sp. z o.o. 01.10.2014-09.12.2014 Agnieszka Haber Paweł Fijałkowski
Ewaluacja pt. "Wsparcie ośrodków innowacyjności w Polsce Wschodniej - ocena pierwszych efektów"

(zaświadczenie o realizacji
WYG PSDB Sp. z o.o.
i
ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 
11.08.2014-31.10.2014 Zuzanna Popis Adam Miller
Ewaluacja ex-post edycji pilotażowej programu "Wsparcie w ramach Dużego Bonu" Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
i
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. 
11.08.2014-30.09.2014 Zuzanna Popis Maciej Gajewski
Ewaluacja ex-post: Efekty dofinansowanego kształcenia w grupie wiekowej 50 plus PBS Sp. z o.o. 08.08.2014-15.10.2014 Maciej Szałaj
Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL (edycje XVII-XX) - ankietowanie telefoniczne (CATI) PBS Sp. z o.o.  08.08.2014-05.12.2014  Maciej Szałaj  

Ewaluacja mid-term projektu: „Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych”, realizowanego w ramach Działania 5.2 POIG

(zaświadczenie o realizacji

WYG PSDB Sp. z o.o.

30.07.2014- 15.10.2014

Jacek Pokorski Adam Miller
Ewaluacja projektów kształcenia kadry szkoleniowej - Poddziałanie 2.2.2 PO KL Badanie własne PARP  07-09.2014 Maciej Szałaj  -
Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL (edycje XVII-XX) - ankietowanie internetowe (CAWI) PBS Sp. z o.o. 23.06.2014-05.12.2014 Maciej Szałaj Ewa Ciechanowska
Ekspertyza na potrzeby ewaluacji ex-post "Efekty dofinansowanego kształcenia w grupie wiekowej 50+" Fundacja Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz 30.04.2014-01.12.2014 Maciej Szałaj Joanna Konieczna
Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2013) Badanie własne PARP 01-02. 2014 Rafał Trzciński -
Panel Polskich Przedsiębiorstwhttp://www.parp.gov.pl/panel
Badanie własne PARP 2013-2018 Agnieszka Haber

Maciej Szałaj

Michał
Andrejczuk
-
Barometr Innowacyjności - ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorców ARC Rynek i Opinia Sp.
z o.o.

Exacto Sp.
z o.o.
2011-2015
(2014 - VI i VII runda badania)
Jacek Pokorski Andrzej Gołoś

(Badania i ewaluacje realizowane w 2013 r.)

(Ewaluacje realizowane w 2012 r.)

(Ewaluacje realizowane w 2011 r.