7 stycznia 2013

Są już dostępne RAPORTY i PREZENTACJE z konferencji  INSTYNKT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W tym najnowsze raporty GEM i o stanie sektora MSP! 

więcej

27 listopada 2012

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji badawczej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP pt. „Instynkt Przedsiębiorczości”

więcej

14 listopada 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na opracowanie ekspertyzy pt. „Ocena wpływu regulacji na sektor MSP – doświadczenia zagraniczne i ich implikacje dla Polski”.

 

więcej

7 listopada 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na opracowanie ekspertyzy pt. „Ocena wpływu regulacji na sektor MSP – doświadczenia zagraniczne i ich implikacje dla Polski”.

więcej

25 października 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zapraszają na ósmą już coroczną Konferencję Ewaluacyjną. Tegoroczna konferencja "Ewaluacja w systemie polityk publicznych" odbędzie się w Warszawie w dniach 12-13 listopada 2012 r.

więcej

21 września 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pt.: Opracowanie artykułu pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w eksporcie Polski w latach 2007-2011”. Artykuł stanowić będzie część „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” z roku 2012 r.

 

 

więcej

20 sierpnia 2012

W ramach publicznych konsultacji dotyczących Planu Działania Przedsiębiorczość 2020 (Entrepreneurship 2020) Komisja Europejska zaprasza wszystkich obywateli, organizacje jak i administrację publiczną do wyrażania opinii na temat inicjatyw, które mogłyby przyczynić się do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorców. Promocja poprawy konkurencyjności i klimatu dla działalności biznesowej to priorytet w nowej strategii „Europa 2020” oraz  wcześniejszych inicjatywach KE jak: „A Small Business Act for Europe” czy „Review of the Small Business Act for Europe”.

więcej