20 maja 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy pt. Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem prowadzonym na próbie 350 tys. respondentów indywidualnych i instytucjonalnych, którego strategicznym celem jest stworzenie narzędzi pozwalających na dostosowanie podaży do popytu kompetencji na polskim rynku pracy.

więcej