22 czerwca 2011

W ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego współorganizuje konferencję „Polityka Spójności oparta na wynikach”, która odbędzie się 7 lipca 2011 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

więcej

15 czerwca 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację Ewaluacji Regionalnych Instytucji Finansujących (Edycja 2011), która bedzie obejmować ocenę funkcjonalności i działalności systemu RIF.

więcej

27 maja 2011

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium współorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskie Towarzystwo  Ewaluacyjne tym razem poświęcone „Nowym trendom w badaniach fokusowych”.

więcej

20 maja 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy pt. Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem prowadzonym na próbie 350 tys. respondentów indywidualnych i instytucjonalnych, którego strategicznym celem jest stworzenie narzędzi pozwalających na dostosowanie podaży do popytu kompetencji na polskim rynku pracy.

więcej