29 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium eksperckim prezentującym wyniki badań zrealizowanych na zlecenie PARP w ramach projektu: „Przedsiębiorczość kobiet”.

Seminarium odbędzie się 6 września 2011 r., godz. 11-15, biurowiec Rondo 1, przy ul. Rondo ONZ 1, Warszawa.

więcej

29 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić przygotowanie recenzji raportu końcowego z badania pt. „Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

25 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza zlecić przeprowadzenie 35 Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z ekspertami w dziedzinie upadłości przedsiębiorstw oraz opracowanie raportu z badania. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

więcej

25 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza zlecić przeprowadzenie Sondażu na temat upadłości oraz opracowanie Raportu z badania. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

więcej

18 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić przygotowanie recenzji raportu końcowego z badania pt. „Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą” .

Recenzja powinna dostarczyć wiedzy w zakresie poprawności merytorycznej raportu i jego zgodności z zakresem merytorycznym oraz celami projektu, a także w zakresie użyteczności raportu dla przewidzianej w projekcie grupy odbiorców raportu.

 

więcej

18 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić przygotowanie recenzji raportu końcowego z badania pt. „Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP” .

Recenzja powinna dostarczyć wiedzy w zakresie poprawności merytorycznej raportu i jego zgodności z zakresem merytorycznym oraz celami projektu, a także w zakresie użyteczności raportu dla przewidzianej w projekcie grupy odbiorców raportu.

 

więcej

9 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium eksperckim omawiającym wyniki badań realizowanych w ramach projektu badawczego "Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP".

Seminarium odbędzie się 23 sierpnia 2011 r. o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjnym Rondo 1, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie.

więcej