25 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza zlecić przeprowadzenie Sondażu na temat upadłości oraz opracowanie Raportu z badania. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

więcej

18 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić przygotowanie recenzji raportu końcowego z badania pt. „Polityka II szansy – zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą” .

Recenzja powinna dostarczyć wiedzy w zakresie poprawności merytorycznej raportu i jego zgodności z zakresem merytorycznym oraz celami projektu, a także w zakresie użyteczności raportu dla przewidzianej w projekcie grupy odbiorców raportu.

 

więcej

18 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamierza zlecić przygotowanie recenzji raportu końcowego z badania pt. „Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP” .

Recenzja powinna dostarczyć wiedzy w zakresie poprawności merytorycznej raportu i jego zgodności z zakresem merytorycznym oraz celami projektu, a także w zakresie użyteczności raportu dla przewidzianej w projekcie grupy odbiorców raportu.

 

więcej

9 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium eksperckim omawiającym wyniki badań realizowanych w ramach projektu badawczego "Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP".

Seminarium odbędzie się 23 sierpnia 2011 r. o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjnym Rondo 1, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie.

więcej

22 czerwca 2011

W ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego współorganizuje konferencję „Polityka Spójności oparta na wynikach”, która odbędzie się 7 lipca 2011 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

więcej

15 czerwca 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację Ewaluacji Regionalnych Instytucji Finansujących (Edycja 2011), która bedzie obejmować ocenę funkcjonalności i działalności systemu RIF.

więcej

27 maja 2011

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium współorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Polskie Towarzystwo  Ewaluacyjne tym razem poświęcone „Nowym trendom w badaniach fokusowych”.

więcej