Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium eksperckim podsumowującym wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu systemowego pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.

Podczas spotkania przedstawimy:

  • wyniki najnowszych badań nt. rynku zamówień publicznych w Polsce,
  • zmiany,  jakie zaszły na rynku zamówień publicznych na przestrzeni lat 2011-2013,
  • opinie nt. rynku zamówień publicznych z perspektywy jego uczestników  –  zamawiających
    i wykonawców, 
  • informacje nt. udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych oraz możliwości zwiększenia dostępu tego sektora do rynku,
  • stan obecny i perspektywy rozwoju elektronicznych i innowacyjnych zamówień publicznych,
  • rekomendacje i proponowane działania mające na celu rozwój rynku zamówień publicznych.

Seminarium będzie okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji pomiędzy uczestnikami rynku zamówień publicznych, przedstawicielami instytucji naukowych i edukacyjnych oraz reprezentantami środowisk opiniotwórczych na temat szans i możliwości wdrażania rozwiązań zwiększających dostęp MSP do rynku zamówień publicznych, a także sprzyjających rozwojowi zamówień elektronicznych i innowacyjnych.

Seminarium składa się z dwóch części: ogólnej oraz warsztatu. 

Program (pobierz)

Termin: 22 listopada 2013 r., godzina 10.00 – 15.30

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

stopka PO KL
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.