23 października 2013 r., Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji prezentującej:

  • najnowszą wiedzę na temat stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na tle świata w oparciu o wyniki międzynarodowego projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
  • dobre praktyki, czyli doświadczenia zagraniczne w tworzeniu polityki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o wyniki badań – przypadek Szkocji i Irlandii,
  • Test MSP – czyli nowatorskie podejście do procesu tworzenia prawa w Polsce,
  • najnowszy  raport GEM Polska 2012 przygotowany  specjalnie na konferencję.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą pani Paula Fitzsimons – ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości, doradca irlandzkiego Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia w sprawach polityki w zakresie przedsiębiorczości oraz profesor Jonathan Levie z University of Strathclyde.

Program konferencji: (pobierz)

Prezentacje:

Jak PARP wykorzystuje wyniki badań? - Paulina Zadura-Lichota, PARP - (pobierz) 

Podstawowe wskaźniki przedsiębiorczości w Polsce - dynamika i porównanie międzynarodowe, Wyniki badania GEM APS 2012 - dr Przemysław Zbierowski, Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach - (pobierz)

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce - wyniki badania eksperckiego GEM - Anna Tarnawa, PARP -  (pobierz)

Doświadczenia w wykorzystywaniu badania GEM w tworzeniu polityki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Irlandii - Paula Fitzsimons, Fitzsimons Consulting - (pobierz)

Ocena regionalnego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacyjności przy pomocy GEDI:przypadek Szkocji - prof. Jonathan Levie, University of Strathclyde - (pobierz)

Test MSP - prezentacja projektu konsultacji zmian prawnych z przedsiębiorcami w Polsce - Anna Brussa, PARP - (pobierz)