Już 6 grudnia 2013 r. konferencja Ilość vs Jakość, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę. Konferencja będzie transmitowana on-line! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością zapraszają do udziału w konferencji badawczej prezentującej dwa odmienne, a zarazem uzupełniające się spojrzenia na przedsiębiorczość, czyli:

ILOŚĆ, w ramach której przedstawione zostaną:

 • najnowsze dane nt. stanu przedsiębiorczości opisane w tegorocznym Raporcie PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zmiany jakim podlegała przedsiębiorczość w Polsce od lat 90. XX w,

JAKOŚĆ, gdzie zostanie zaprezentowane:

 • eksperckie podejście do innowacyjności przedsiębiorstw jako realnego celu,
 • twin track approach, czyli recepta na wzrost gospodarczy w oparciu o konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • high growth, czyli przedsiębiorczość wysokiego wzrostu,
 • mapy poznawcze i strategie polskich firm – wyniki IV edycji Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą m.in.:

 • prof. Mario Raich, ESADE (Barcelona), Learnita Ltd. (London), ekspert i wizjoner innowacyjności,
 • Paula Fitzsimons – ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości, doradca irlandzkiego Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia w sprawach polityki w zakresie przedsiębiorczości,
 • dr Stefan Lilischkis, Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung,
 • prof. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa,
 • prof. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski,
 • prof. Krzysztof Obłój, Uniwersytet Warszawski i Akademia Leona Koźmińskiego,
 • prof. Marc Cowling, University of Exeter,
 • Jacek Santorski, VALUES_ grupa firm doradczych

oraz inni znamienici naukowcy i eksperci.

Program konferencji: (pobierz) 

Konferencja finansowana jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.