Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wynikami na temat stanu i uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, uzyskanymi w ramach projektu Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Global Entrepreneurship Monitor Polska 2013GEM to największy międzynarodowy projekt badawczy w obszarze przedsiębiorczości. W 2013 r. w badaniach uczestniczyło ponad  197 tys. osób dorosłych i 3,8 tys. ekspertów z ponad 70 krajów, reprezentujących wszystkie regiony świata i jednocześnie wszystkie poziomy rozwoju gospodarczego. Razem stanowią one ponad 75% ludności świata i 90% światowego PKB.

Tegoroczny Raport Global Entrepreneurship Monitor - Polska (2013) przedstawia obraz stanu przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów świata, w tym w szczególności Stanów Zjednoczonych oraz państw z Europy w 2013 roku. Pokazuje także zmiany jakie zaszły w pro-przedsiębiorczych postawach Polaków w ostatnich trzech latach. Tematem wyróżniającym tegoroczny Raport jest well-being czyli jakość życia przedsiębiorców. Przyjrzeliśmy się tutaj, jak prezentują się przedsiębiorcy w Polsce względem innych krajów świata oraz innych grup społecznych. Analizowaliśmy także czynniki, które powiązane są z jakością życia przedsiębiorców w Polsce, m.in. wiek, płeć, wykształcenie, wielkość gospodarstwa domowego czy sektor prowadzenia działalności gospodarczej.

Dane i wnioski prezentowane w Raporcie pozwalają nakreślić obraz przedsiębiorczości w Polsce i warunków do jej rozwoju w odniesieniu do innych krajów świata. Dzięki  tej wiedzy, tak jak ma to miejsce w innych krajach biorących udział w projekcie GEM, możliwe jest tworzenie polityki przedsiębiorczości, stanowiącej odpowiedź na konkretne wyzwania mające miejsce w naszym kraju.