Jaka jest przedsiębiorczość w poszczególnych regionach świata i dlaczego w jednych krajach rozwija się ona bardziej dynamicznie niż w pozostałych? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w najnowszym raporcie Global Entrepreneurship Monitor Report 2014 Global Report.

Publikacja powstała w oparciu o badania prowadzone w 2014 r.  w 73 krajach świata. Uczestniczyło w nich 206 tys. dorosłych osób oraz prawie 4 tys. ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości. Kraje objęte badaniem GEM reprezentują ponad 72% populacji świata i 90% globalnego PKB.

Na tle Europy, w której dynamika przedsiębiorczości w porównaniu do innych obszarów świata nieco spowolniła, Polska prezentuje się dość dobrze. Co trzeci Polak dostrzega szanse na założenie biznesu (w poprzedniej edycji badania – z 2013 r. –  podobnego zdania był co czwarty z nas). Wciąż wierzymy we własne umiejętności do prowadzenia firmy (tego zdania jest 54% dorosłych Polaków, 52% w 2013 r.). Mimo to nieco bardziej boimy się porażki – co drugi Polak, który dostrzega szanse na założenie firmy obawia się niepowodzenia (w poprzedniej edycji odsetek tego typu osób był niższy, wynosił 47%). Najnowsze dane potwierdzają pozytywne zmiany w strukturze przedsiębiorczości w Polsce. Przy podobnym jak w poprzednich latach udziale osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą we wczesnej fazie (do 3,5 roku), określanym w GEM jako TEA (Total early-stage Entrepreneurial Activity), na poziomie ok. 9% populacji osób dorosłych, po raz kolejny wzrósł w Polsce odsetek przedsiębiorstw dojrzałych (działających powyżej 3,5 roku) do 7,3% w tej samej populacji (dla porównania: 6,5% w 2013 r. i 5,0% w 2011 r.). 

W Polsce badania w ramach projektu GEM realizowane są od 2011 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (więcej o polskim udziale w projekcie i raporty).