2 maja 2013

Ministerstwo Gospodarki zaprasza podmioty świadczące usługi doradcze do udziału w konkursie na realizację zadań w ramach prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).

więcej

23 kwietnia 2013

W ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej od 2011 r. prowadzi monitoring zmiany gospodarczej. Umożliwia on m.in. określenie wpływu kluczowych wskaźników kondycji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw na prawdopodobieństwo ich upadłości. Kwartalne raporty opisują sytuację w gospodarce w skali mikro i makro oraz zawierają rekomendacje dla decydentów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami najnowszych badań.

 

więcej

19 kwietnia 2013

W roku 2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Związku Banków Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, cykl warsztatów i konferencję pod tytułem „Perspektywy Rozwoju Funduszy Venture Capital w Polsce”. Uczestnicy spotkań – przedsiębiorcy, przedstawiciele Inkubatorów Przedsiębiorczości, Aniołowie Biznesu, Fundusze Venture Capital i zagraniczni Goście, wskazali szereg barier ograniczających efektywność funkcjonowania tego rynku.

 

więcej

11 marca 2013

Piątek 8 marca br. zgromadził ponad 100 przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej i biznesu na konferencji Świt innowacyjnego społeczeństwa, zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestników powitali: Jerzy W. Pietrewicz, sekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki oraz Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie działań przedsiębiorców na rzecz innowacyjności i rozwoju gospodarczego. Zwrócili także uwagę na istotną rolę kapitału inwestycyjnego i społecznego w tym procesie.

więcej

22 lutego 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu „Świt innowacyjnego społeczeństwa”.

więcej

11 lutego 2013

Pobierz materiały z konferencji "Regionalne Systemy Innowacji w Polsce - doświadczenia i perspektywy". Są już dostępne prezentacje i raport!

więcej

22 stycznia 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – doświadczenia i perspektywy 

więcej