Materiały konferencyjne z konfrencji badawczej PARP "Ilość vs. Jakość" są już dostępne

więcej

27 listopada 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zapraszają na dziewiątą coroczną Konferencję Ewaluacyjną. Tegoroczna konferencja "Ewaluacja ex-ante polityki spójności 2014-2020. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń" odbędzie się w Warszawie dnia 12 grudnia 2013 r.

więcej

22 listopada 2013

Już 6 grudnia 2013 r. konferencja Ilość vs Jakość, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę. Konferencja będzie transmitowana on-line! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością zapraszają do udziału w konferencji badawczej prezentującej dwa odmienne, a zarazem uzupełniające się spojrzenia na przedsiębiorczość, czyli:

więcej

4 listopada 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium eksperckim podsumowującym wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu systemowego pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.

więcej

2 października 2013

23 października 2013 r., Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji prezentującej:

  • najnowszą wiedzę na temat stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na tle świata w oparciu o wyniki międzynarodowego projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
  • dobre praktyki, czyli doświadczenia zagraniczne w tworzeniu polityki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o wyniki badań – przypadek Szkocji i Irlandii,
  • Test MSP – czyli nowatorskie podejście do procesu tworzenia prawa w Polsce,
  • najnowszy  raport GEM Polska 2012 przygotowany  specjalnie na konferencję.

więcej

1 października 2013

Jednym z ostatnich wydarzeń pierwszego dnia Europejskiego Kongresu MŚP było uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie PARP – Panel Polskich Przedsiębiorstw. Do Sali kolumnowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego licznie przybyli Paneliści, którzy wzięli udział w badaniu o wpływie spowolnienia gospodarczego na sytuację polskich przedsiębiorstw, czyli III edycji badania w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

więcej

26 września 2013

Polski rynek venture capital, choć stosunkowo niewielki, stanowi jeden z najprężniej rozwijających się rynków kapitału podwyższonego ryzyka, zarówno w skali Europy Środkowo-Wschodniej, jak i poza nią. Dokładna oraz aktualna wiedza określająca jego specyfikę jest niezbędnym narzędziem pozwalającym zaplanować jego dalszy rozwój.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, prowadząc Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja, zainicjował i zaprojektował ogólnopolskie badanie dotyczące rynku early-stage, uzyskując patronat i wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego. Badanie realizowane jest także przy udziale Ministerstwa Gospodarki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej