27 listopada 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zapraszają na dziewiątą coroczną Konferencję Ewaluacyjną. Tegoroczna konferencja "Ewaluacja ex-ante polityki spójności 2014-2020. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń" odbędzie się w Warszawie dnia 12 grudnia 2013 r.

więcej

22 listopada 2013

Już 6 grudnia 2013 r. konferencja Ilość vs Jakość, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę. Konferencja będzie transmitowana on-line! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością zapraszają do udziału w konferencji badawczej prezentującej dwa odmienne, a zarazem uzupełniające się spojrzenia na przedsiębiorczość, czyli:

więcej

4 listopada 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium eksperckim podsumowującym wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu systemowego pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.

więcej

2 października 2013

23 października 2013 r., Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji prezentującej:

  • najnowszą wiedzę na temat stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na tle świata w oparciu o wyniki międzynarodowego projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
  • dobre praktyki, czyli doświadczenia zagraniczne w tworzeniu polityki na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o wyniki badań – przypadek Szkocji i Irlandii,
  • Test MSP – czyli nowatorskie podejście do procesu tworzenia prawa w Polsce,
  • najnowszy  raport GEM Polska 2012 przygotowany  specjalnie na konferencję.

więcej

1 października 2013

Jednym z ostatnich wydarzeń pierwszego dnia Europejskiego Kongresu MŚP było uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie PARP – Panel Polskich Przedsiębiorstw. Do Sali kolumnowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego licznie przybyli Paneliści, którzy wzięli udział w badaniu o wpływie spowolnienia gospodarczego na sytuację polskich przedsiębiorstw, czyli III edycji badania w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

więcej

26 września 2013

Polski rynek venture capital, choć stosunkowo niewielki, stanowi jeden z najprężniej rozwijających się rynków kapitału podwyższonego ryzyka, zarówno w skali Europy Środkowo-Wschodniej, jak i poza nią. Dokładna oraz aktualna wiedza określająca jego specyfikę jest niezbędnym narzędziem pozwalającym zaplanować jego dalszy rozwój.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, prowadząc Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja, zainicjował i zaprojektował ogólnopolskie badanie dotyczące rynku early-stage, uzyskując patronat i wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego. Badanie realizowane jest także przy udziale Ministerstwa Gospodarki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki realizuje projekt pilotażowy dotyczący wdrożenia w polskiej praktyce legislacyjnej tzw. testu MŚP. Test MŚP jest stosowaną w wielu krajach (np. Wielkiej Brytanii, Danii, czy Szwecji) pogłębioną analizą wpływu projektowanych i istniejących regulacji na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jego celem jest oszacowanie kosztów i korzyści dla MŚP nowego lub istniejącego prawa, zwrócenie szczególnej uwagi na konsekwencje nowych lub istniejących regulacji dla MŚP oraz przygotowanie propozycji legislacyjnych, których celem jest wyeliminowanie, zapobieżenie lub minimalizacja negatywnych skutków bezpośrednich lub ubocznych dla MŚP.

więcej