26 września 2013

Polski rynek venture capital, choć stosunkowo niewielki, stanowi jeden z najprężniej rozwijających się rynków kapitału podwyższonego ryzyka, zarówno w skali Europy Środkowo-Wschodniej, jak i poza nią. Dokładna oraz aktualna wiedza określająca jego specyfikę jest niezbędnym narzędziem pozwalającym zaplanować jego dalszy rozwój.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, prowadząc Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja, zainicjował i zaprojektował ogólnopolskie badanie dotyczące rynku early-stage, uzyskując patronat i wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego. Badanie realizowane jest także przy udziale Ministerstwa Gospodarki oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki realizuje projekt pilotażowy dotyczący wdrożenia w polskiej praktyce legislacyjnej tzw. testu MŚP. Test MŚP jest stosowaną w wielu krajach (np. Wielkiej Brytanii, Danii, czy Szwecji) pogłębioną analizą wpływu projektowanych i istniejących regulacji na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jego celem jest oszacowanie kosztów i korzyści dla MŚP nowego lub istniejącego prawa, zwrócenie szczególnej uwagi na konsekwencje nowych lub istniejących regulacji dla MŚP oraz przygotowanie propozycji legislacyjnych, których celem jest wyeliminowanie, zapobieżenie lub minimalizacja negatywnych skutków bezpośrednich lub ubocznych dla MŚP.

więcej

24 lipca 2013

6 grudnia 2013 w ramach III Konferencji Badawczej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP, odbyło się świąteczne spotkanie i kolacja dla Panelistów, którzy brali udział w konferencji. W trakcie spotkania dr Jacek Pogorzelski przeprowadził szkolenie dla Panelistów pn. „Mity Marketingowe”.

24 lipca 2013

Dla 50 uczestników Panelu przygotowaliśmy specjalne zaproszenia w świątecznym spotkaniu i uroczystej kolacji z przedstawicielami PARP, administracji rządowej oraz ekspertami Panelu. Spotkanie odbyło się 6 grudnia w  Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

8 lipca 2013

Małym firmom z reguły nie brakuje innowacyjnych pomysłów, ale niewielu z nich udaje się wdrożyć je na rynku. Instytut Gospodarki Światowej działający przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie realizuje badanie, którego celem jest pozyskanie wiedzy o rodzaju wsparcia, szkoleń i doradztwa, które mogą być dostarczone przez uczelnie w celu ułatwienia przedsiębiorstwom komercjalizacji ich pomysłów na rynku.

więcej

24 czerwca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki zaprasza przedsiębiorców, szczególnie należących do sektora małych i średnich firm, do wyrażenia opinii nt. zmian prawnych określonych w projekcie ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej.

więcej

2 maja 2013

Ministerstwo Gospodarki zaprasza podmioty świadczące usługi doradcze do udziału w konkursie na realizację zadań w ramach prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN).

więcej

Joomla SEF URLs by Artio