3 marca 2014

Czy oferta małych i mikro przedsiębiorstw jest dostosowana do potrzeb osób starszych? Jaki jest profil dojrzałego konsumenta? Na to i wiele innych pytań odpowiada badanie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”, przeprowadzone w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w ramach Poddziałania 2.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Między lipcem a wrześniem 2013 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła, na reprezentatywnej grupie blisko 600 właścicieli i osób zarządzających firmami działającymi w Polsce, badanie na temat sytuacji gospodarczej w ich branży, w Polsce i na świecie. Jej efektem jest raport "Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców"

więcej

31 stycznia 2014

Jak wskazują najnowsze wyniki badania Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report przedsiębiorczość to doskonały wybór jeśli chodzi o zadowolenie z życia, jak i satysfakcję z pracy zawodowej, czyli well-being. Co więcej, w krajach rozwiniętych (o gospodarkach opartych o innowacje) to kobiety przedsiębiorcy osiągają wyższe wskaźniki zadowolenia z życia niż mężczyźni prowadzący własny biznes. Również w Polsce, kobiety przedsiębiorczynie deklarują większe zadowolenie z życia i pracy zawodowej niż przedsiębiorcy przeciwnej płci.

więcej

2 stycznia 2014

Materiały z seminarium "Zamówienia publiczne dziś i jutro" są już dostępne. Pobierz je teraz!

więcej

2 stycznia 2014

Niniejsza prezentacja zawiera kluczowe dane na temat aktualnej sytuacji przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich podmiotów.

więcej

2 stycznia 2014

Przedstawiamy wyniki badań rynku zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu systemowego pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych -- szkolenia i doradztwo".

więcej

Materiały konferencyjne z konfrencji badawczej PARP "Ilość vs. Jakość" są już dostępne

więcej