10 marca 2014

Mamy przyjemność zaprezentować plany badawcze Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP na rok 2014

 

więcej

Badania realizowane przez PARP w ramach projektu systemowego "Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo"  pokazały, że jedną z barier w rozwoju zamówień na innowacyjne produkty i usługi po stronie zamawiających są obawy przed reakcją instytucji kontrolnych. Połowa (52%) zamawiających przyznała, że procedury kontrolne wymuszają stosowanie najprostszych trybów postępowań. Wyniki te były podstawą realizacji badania, którego celem było scharakteryzowanie systemu kontroli zamówień publicznych i określenie jego wpływu na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych.

więcej

4 marca 2014

W dniu 11 lutego 2014 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się  spotkanie Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP.
Podczas spotkania Prezes PARP Bożena Lublińska Kasprzak przedstawiła plan działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2014 r. Następnie Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, omówiła plany badawcze Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP na 2014 r. Zaprezentowała także wyniki przeprowadzonego przez Agencję przeglądu badań w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych na wyższych uczelniach w naszym kraju.

więcej

3 marca 2014

Czy oferta małych i mikro przedsiębiorstw jest dostosowana do potrzeb osób starszych? Jaki jest profil dojrzałego konsumenta? Na to i wiele innych pytań odpowiada badanie „MMP dostawcą usług dla osób starszych”, przeprowadzone w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w ramach Poddziałania 2.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Między lipcem a wrześniem 2013 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła, na reprezentatywnej grupie blisko 600 właścicieli i osób zarządzających firmami działającymi w Polsce, badanie na temat sytuacji gospodarczej w ich branży, w Polsce i na świecie. Jej efektem jest raport "Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców"

więcej

31 stycznia 2014

Jak wskazują najnowsze wyniki badania Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report przedsiębiorczość to doskonały wybór jeśli chodzi o zadowolenie z życia, jak i satysfakcję z pracy zawodowej, czyli well-being. Co więcej, w krajach rozwiniętych (o gospodarkach opartych o innowacje) to kobiety przedsiębiorcy osiągają wyższe wskaźniki zadowolenia z życia niż mężczyźni prowadzący własny biznes. Również w Polsce, kobiety przedsiębiorczynie deklarują większe zadowolenie z życia i pracy zawodowej niż przedsiębiorcy przeciwnej płci.

więcej

2 stycznia 2014

Materiały z seminarium "Zamówienia publiczne dziś i jutro" są już dostępne. Pobierz je teraz!

więcej