Prezentujemy Państwu siedemnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W ciągu tych kilkunastu lat udało nam się zebrać wiele danych na temat przedsiębiorstw w różnych przekrojach. W każdej edycji zajmowaliśmy się też analizą problematyki, która w danym czasie wydawała się istotna, kluczowa dla ówczesnej sytuacji gospodarczej.

więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wynikami na temat stanu i uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, uzyskanymi w ramach projektu Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

więcej

14 listopada 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zapraszają na dziesiątą coroczną Konferencję Ewaluacyjną. Tegoroczna konferencja "Wykorzystanie wyników ewaluacji" odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 listopada 2014 r. 
Szczegóły, w tym program oraz listę prelegentów znaleźć można na stronie www.konferencja-ewaluacja.pl/2014

więcej

22 lipca 2014

Szanowni Przedsiębiorcy!

 ■ Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.

więcej

9 maja 2014

W dyskursie publicznym często jako przyczynę niedopasowania kompetencyjnego absolwentów do potrzeb pracodawców postrzega się brak umiejętności praktycznych a jako remedium przedstawia się konieczność rozszerzenia programu praktyk. Czy faktycznie rozwiązanie tego problemu jest tak proste? Na czym faktycznie polega przygotowanie kompetencyjne do potrzeb rynku pracy? Jakie efekty przyniosła interwencja publiczna w postaci zamawiania kierunków strategicznych? Co w największym stopniu zróżnicuje oceny w zakresie kompetencji matematycznych technicznych i komputerowych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych?

więcej

10 marca 2014

Mamy przyjemność zaprezentować plany badawcze Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP na rok 2014

 

więcej

Badania realizowane przez PARP w ramach projektu systemowego "Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo"  pokazały, że jedną z barier w rozwoju zamówień na innowacyjne produkty i usługi po stronie zamawiających są obawy przed reakcją instytucji kontrolnych. Połowa (52%) zamawiających przyznała, że procedury kontrolne wymuszają stosowanie najprostszych trybów postępowań. Wyniki te były podstawą realizacji badania, którego celem było scharakteryzowanie systemu kontroli zamówień publicznych i określenie jego wpływu na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych.

więcej