23 grudnia 2014

9 grudnia 2014 r. w Warszawie Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP zorganizował IV Konferencję Badawczą. Tematem wiodącym konferencji była przyszłość przedsiębiorczości, czyli trendy i kierunki zmian dotyczące tak rynku pracy, jak i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości. Spotkanie zorganizowano w formie dwóch sesji panelowych - dotyczących umiędzynarodowienia oraz współpracy jako istotnych elementów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. W trakcie konferencji przedstawiono m.in. najnowsze dane na temat przedsiębiorczości w Polsce w porównaniu z innymi krajami świata, pozyskane przez PARP w ramach projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor.

więcej

11 grudnia 2014

Dziękując Państwu za zainteresowanie udziałem w IV Konferencji Badawczej PARP (Warszawa, 9 grudnia 2014 r.) z przyjemnością informujemy, że na stronie spotkania są juz dostępne materiały konferencyjne i prezentacje mówców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Prezentujemy Państwu siedemnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W ciągu tych kilkunastu lat udało nam się zebrać wiele danych na temat przedsiębiorstw w różnych przekrojach. W każdej edycji zajmowaliśmy się też analizą problematyki, która w danym czasie wydawała się istotna, kluczowa dla ówczesnej sytuacji gospodarczej.

więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wynikami na temat stanu i uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, uzyskanymi w ramach projektu Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

więcej

14 listopada 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zapraszają na dziesiątą coroczną Konferencję Ewaluacyjną. Tegoroczna konferencja "Wykorzystanie wyników ewaluacji" odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 listopada 2014 r. 
Szczegóły, w tym program oraz listę prelegentów znaleźć można na stronie www.konferencja-ewaluacja.pl/2014

więcej

22 lipca 2014

Szanowni Przedsiębiorcy!

 ■ Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.

więcej

9 maja 2014

W dyskursie publicznym często jako przyczynę niedopasowania kompetencyjnego absolwentów do potrzeb pracodawców postrzega się brak umiejętności praktycznych a jako remedium przedstawia się konieczność rozszerzenia programu praktyk. Czy faktycznie rozwiązanie tego problemu jest tak proste? Na czym faktycznie polega przygotowanie kompetencyjne do potrzeb rynku pracy? Jakie efekty przyniosła interwencja publiczna w postaci zamawiania kierunków strategicznych? Co w największym stopniu zróżnicuje oceny w zakresie kompetencji matematycznych technicznych i komputerowych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych?

więcej