23 lutego 2015

Pięć lat doświadczeń, czyli jak zmieniają się kompetencje Polaków? Od 2008 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy Bilans Kapitału Ludzkiego, w ramach którego na skalę niespotykaną do tej pory prowadzone były badania kompetencji zawodowych Polaków oraz monitoring zmian zachodzących na rynku pracy. Premierowa prezentacja wyników ostatniej, V edycji badań, odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji "Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5 edycji badań BKL. Wyzwania na dziś i na jutro", która odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki (Kinoteka) w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Do udziału w konferencji zaprosimy  400 osób związanych z tematyką rynku pracy. Zapraszamy do uczestnictwa (decyduje kolejność zgłoszeń).  

więcej

10 lutego 2015

Jaka jest przedsiębiorczość w poszczególnych regionach świata i dlaczego w jednych krajach rozwija się ona bardziej dynamicznie niż w pozostałych? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w najnowszym raporcie Global Entrepreneurship Monitor Report 2014 Global Report.

więcej

6 lutego 2015

23 marca 2015 r., w godzinach 10:00-17:00, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zainaugurowana zostanie nowa edycja Europejskiego Konkursu Na Innowacje Społeczne 2015. Konkurs organizuje od 2012 r. Komisja Europejska.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wyniki najnowszej, trzeciej już edycji benchmarkingu klastrów w Polsce.

Głównym celem niniejszego projektu było określenie obecnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, które zaszły w klastrach w okresie ostatnich kilku lat oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Przedstawiony materiał stanowi ciekawą bazę wiedzy nt. klastrów działających w Polsce, przydatny w wielu dziedzinach związanych ze wspieraniem wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju regionów.

więcej

23 grudnia 2014

9 grudnia 2014 r. w Warszawie Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP zorganizował IV Konferencję Badawczą. Tematem wiodącym konferencji była przyszłość przedsiębiorczości, czyli trendy i kierunki zmian dotyczące tak rynku pracy, jak i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości. Spotkanie zorganizowano w formie dwóch sesji panelowych - dotyczących umiędzynarodowienia oraz współpracy jako istotnych elementów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. W trakcie konferencji przedstawiono m.in. najnowsze dane na temat przedsiębiorczości w Polsce w porównaniu z innymi krajami świata, pozyskane przez PARP w ramach projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor.

więcej

11 grudnia 2014

Dziękując Państwu za zainteresowanie udziałem w IV Konferencji Badawczej PARP (Warszawa, 9 grudnia 2014 r.) z przyjemnością informujemy, że na stronie spotkania są juz dostępne materiały konferencyjne i prezentacje mówców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Prezentujemy Państwu siedemnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W ciągu tych kilkunastu lat udało nam się zebrać wiele danych na temat przedsiębiorstw w różnych przekrojach. W każdej edycji zajmowaliśmy się też analizą problematyki, która w danym czasie wydawała się istotna, kluczowa dla ówczesnej sytuacji gospodarczej.

więcej