15 maja 2015

14 maja odbyła się konferencja „Zarządzanie jutrem. Bariery i czynniki wzrostu firm w Polsce”, na której po raz pierwszy zaprezentowane zostały wyniki najnowszej edycji badania Panel Polskich Przedsiębiorstw „Bariery wzrostu” zrealizowanego przez PARP we współpracy z Management Systems Consulting Corporation i APAX Consulting Group.

więcej

8 maja 2015

Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne wyniki najnowszego Innovation Union Scoreboard 2015. Poniżej przedstawiamy Państwu obraz Polski na tle pozostałych państw UE 28.

więcej

28 kwietnia 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz APAX Consulting Group i Management Systems Consulting Corporation zapraszają do udziału w konferencji Zarządzanie jutrem – bariery i czynniki wzrostu firm w Polsce, która odbędzie się 14 maja 2015 r. w Warszawie w siedzibie Business Centre Club (Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10).

więcej

Zmierzyć najtrudniej mierzalne. Dobre praktyki pomiaru kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – to tytuł publikacji, która ukazała się w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”.

więcej

17 kwietnia 2015

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez nas Raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności

więcej

17 kwietnia 2015

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z wynikami badania „Style przywództwa polskich menedżerów”. Badanie zostało zrealizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z p. Jackiem Santorskim (Values_ Grupa Firm Doradczych).

więcej

25 lutego 2015

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją wyników badania efektów dofinansowanego kształcenia w grupie wiekowej 50 plus.

Tematyka badania skoncentrowana została na strategicznej grupie beneficjentów, tj. osobach w wieku 50 lat lub więcej. Kwestia wsparcia pięćdziesięciolatków coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. W tym kontekście, najczęściej wskazuje się na narastający problem przedwczesnego wycofywania się i „wypychania” z rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym, co może rodzić szereg negatywnych konsekwencji, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społeczno-gospodarczym. Problemy te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście kryzysu demograficznego, który w coraz większym stopniu dotyka nasze społeczeństwo.

więcej