25 lutego 2015

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją wyników badania efektów dofinansowanego kształcenia w grupie wiekowej 50 plus.

Tematyka badania skoncentrowana została na strategicznej grupie beneficjentów, tj. osobach w wieku 50 lat lub więcej. Kwestia wsparcia pięćdziesięciolatków coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. W tym kontekście, najczęściej wskazuje się na narastający problem przedwczesnego wycofywania się i „wypychania” z rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym, co może rodzić szereg negatywnych konsekwencji, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społeczno-gospodarczym. Problemy te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście kryzysu demograficznego, który w coraz większym stopniu dotyka nasze społeczeństwo.

więcej

23 lutego 2015

Prowadzenie badań stanowi istotną część działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 2007–2014 Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP zrealizował 215 badań i analiz, z czego jedną trzecią stanowiły projekty ewaluacyjne.

W roku 2015 planujemy realizację 32 projektów badawczych, w tym 19 badań ewaluacyjnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z planem badawczym Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP na rok 2015.

23 lutego 2015

Pięć lat doświadczeń, czyli jak zmieniają się kompetencje Polaków? Od 2008 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy Bilans Kapitału Ludzkiego, w ramach którego na skalę niespotykaną do tej pory prowadzone były badania kompetencji zawodowych Polaków oraz monitoring zmian zachodzących na rynku pracy. Premierowa prezentacja wyników ostatniej, V edycji badań, odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji "Obraz polskiego rynku pracy w wynikach 5 edycji badań BKL. Wyzwania na dziś i na jutro", która odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki (Kinoteka) w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Do udziału w konferencji zaprosimy  400 osób związanych z tematyką rynku pracy. Zapraszamy do uczestnictwa (decyduje kolejność zgłoszeń).  

więcej

10 lutego 2015

Jaka jest przedsiębiorczość w poszczególnych regionach świata i dlaczego w jednych krajach rozwija się ona bardziej dynamicznie niż w pozostałych? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w najnowszym raporcie Global Entrepreneurship Monitor Report 2014 Global Report.

więcej

6 lutego 2015

23 marca 2015 r., w godzinach 10:00-17:00, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, zainaugurowana zostanie nowa edycja Europejskiego Konkursu Na Innowacje Społeczne 2015. Konkurs organizuje od 2012 r. Komisja Europejska.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wyniki najnowszej, trzeciej już edycji benchmarkingu klastrów w Polsce.

Głównym celem niniejszego projektu było określenie obecnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, które zaszły w klastrach w okresie ostatnich kilku lat oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Przedstawiony materiał stanowi ciekawą bazę wiedzy nt. klastrów działających w Polsce, przydatny w wielu dziedzinach związanych ze wspieraniem wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju regionów.

więcej

23 grudnia 2014

9 grudnia 2014 r. w Warszawie Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP zorganizował IV Konferencję Badawczą. Tematem wiodącym konferencji była przyszłość przedsiębiorczości, czyli trendy i kierunki zmian dotyczące tak rynku pracy, jak i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości. Spotkanie zorganizowano w formie dwóch sesji panelowych - dotyczących umiędzynarodowieniaoraz współpracy jako istotnych elementów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. W trakcie konferencji przedstawiono m.in. najnowsze dane na temat przedsiębiorczości w Polsce w porównaniu z innymi krajami świata, pozyskane przez PARP w ramach projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor.

więcej

Joomla SEF URLs by Artio