Przedstawiamy wyniki opracowania eksperckiego nt. przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Choć stanowią one niewielki odsetek działających przedsiębiorstw, wywierają istotny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarek. Ekspertyza dostarcza kompleksowej wiedzy na temat tej grupy firm w Polsce w porównaniu z innymi krajami świata, a także proponuje rozwiązania w zakresie stworzenia warunków do rozwoju tego typu przedsiębiorstw.

więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw.

więcej

Prezentujemy Państwu wyniki ekspertyzy Optymalizacja łańcuchów wartości polskich firm przez rozwój wykorzystania rodzimych rozwiązań i technologii . Niniejsza ekspertyza dotyczy potencjału substytucji elementów łańcucha wartości badanych podmiotów produkcją i rozwiązaniami technologicznymi rodzimych firm w celu optymalizacji łańcuchów wartości, która przyniosłaby gospodarce Polski istotną zmianę strukturalną.

więcej

 

Prezentujemy Państwu anglojęzyczną wersję najnowszego raportu PARP o innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

więcej

2 czerwca 2015

Zapraszamy Państwa do inno_LAB podczas Forum Edukacyjnego MSP - 8 czerwca 2015 r., godz. 13.50, Stadion Narodowy, Warszawa

więcej

1 czerwca 2015

Szanowny Przedsiębiorco!

Ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje w Polsce od ponad dekady. Od tego momentu rośnie znaczenie podpisu elektronicznego w firmach, a jego wykorzystanie podlega zmieniającym się regulacjom i wymaganiom technologicznym.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w teście MSP na temat stosowania podpisu elektronicznego w firmach. Wiedza pozyskana od Państwa pozwoli nam ocenić istniejące regulacje i zaproponować rozwiązania w zakresie e-podpisu ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogą mieć Państwo realny wpływ na jakość prawa, które dotyczy przedsiębiorców.

więcej

15 maja 2015

14 maja odbyła się konferencja „Zarządzanie jutrem. Bariery i czynniki wzrostu firm w Polsce”, na której po raz pierwszy zaprezentowane zostały wyniki najnowszej edycji badania Panel Polskich Przedsiębiorstw „Bariery wzrostu” zrealizowanego przez PARP we współpracy z Management Systems Consulting Corporation i APAX Consulting Group.

więcej