10 września 2015

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XI Konferencji Ewaluacyjnej „Ewaluacja polityki spójności. Rezultaty, wyzwania, rozwiązania”, która odbędzie się w dniach 27-29 września 2015 r. w Krakowie. Konferencji towarzyszyć będą bezpłatne warsztaty.

więcej

Przedstawiamy wyniki opracowania eksperckiego nt. przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Choć stanowią one niewielki odsetek działających przedsiębiorstw, wywierają istotny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarek. Ekspertyza dostarcza kompleksowej wiedzy na temat tej grupy firm w Polsce w porównaniu z innymi krajami świata, a także proponuje rozwiązania w zakresie stworzenia warunków do rozwoju tego typu przedsiębiorstw.

więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw.

więcej

Prezentujemy Państwu wyniki ekspertyzy Optymalizacja łańcuchów wartości polskich firm przez rozwój wykorzystania rodzimych rozwiązań i technologii . Niniejsza ekspertyza dotyczy potencjału substytucji elementów łańcucha wartości badanych podmiotów produkcją i rozwiązaniami technologicznymi rodzimych firm w celu optymalizacji łańcuchów wartości, która przyniosłaby gospodarce Polski istotną zmianę strukturalną.

więcej

 

Prezentujemy Państwu anglojęzyczną wersję najnowszego raportu PARP o innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

więcej

2 czerwca 2015

Zapraszamy Państwa do inno_LAB podczas Forum Edukacyjnego MSP - 8 czerwca 2015 r., godz. 13.50, Stadion Narodowy, Warszawa

więcej

1 czerwca 2015

Szanowny Przedsiębiorco!

Ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje w Polsce od ponad dekady. Od tego momentu rośnie znaczenie podpisu elektronicznego w firmach, a jego wykorzystanie podlega zmieniającym się regulacjom i wymaganiom technologicznym.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w teście MSP na temat stosowania podpisu elektronicznego w firmach. Wiedza pozyskana od Państwa pozwoli nam ocenić istniejące regulacje i zaproponować rozwiązania w zakresie e-podpisu ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogą mieć Państwo realny wpływ na jakość prawa, które dotyczy przedsiębiorców.

więcej