4 grudnia 2015

3 grudnia br. w Warszawie odbyła się V Konferencja Badawcza PARP "Innowacje w działaniu - współczesne źródło wzrostu przedsiębiorstw". Organizatorem spotkania była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością.

 

więcej

16 listopada 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi projekt badawczy dotyczący przedsiębiorstw wysokiego wzrostu w Polsce. Przedsiębiorstwa te wywierają istotny wpływ na tworzenie miejsc pracy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, przyczyniając się tym samym do rozwoju kraju. 

Wiedza nt. specyfiki i potrzeb szybko rozwijających się firm w Polsce, pozyskana w ramach niniejszego badania, pomoże w przygotowaniu nowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw. Obecnie realizowane są wywiady z właścicielami firm wysokiego wzrostu. W kolejnych latach planowane jest  powtórzenie badania w podobnej formie. Pozwoli to na zaobserwowanie zmian zachodzących w tych przedsiębiorstwach w zakresie ich rozwoju, zidentyfikowanie czynników wzrostu i jego ograniczeń, a tym samym przyczyni się do lepszego planowania wsparcia kierowanego do tych podmiotów.

Instytucją realizującą badanie dla PARP jest Instytut Analiz Rynku Pracy.

W razie pytań dotyczących niniejszego badania prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację badania ze strony Instytutu Analiz Rynku Pracy, panem Maciejem Gruzą (tel. +48 792 408 837, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Osobą odpowiedzialną za realizację badania ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest Robert Zakrzewski (tel. 22 432 80 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

10 września 2015

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XI Konferencji Ewaluacyjnej „Ewaluacja polityki spójności. Rezultaty, wyzwania, rozwiązania”, która odbędzie się w dniach 27-29 września 2015 r. w Krakowie. Konferencji towarzyszyć będą bezpłatne warsztaty.

więcej

Przedstawiamy wyniki opracowania eksperckiego nt. przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. Choć stanowią one niewielki odsetek działających przedsiębiorstw, wywierają istotny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarek. Ekspertyza dostarcza kompleksowej wiedzy na temat tej grupy firm w Polsce w porównaniu z innymi krajami świata, a także proponuje rozwiązania w zakresie stworzenia warunków do rozwoju tego typu przedsiębiorstw.

więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw.

więcej

Prezentujemy Państwu wyniki ekspertyzy Optymalizacja łańcuchów wartości polskich firm przez rozwój wykorzystania rodzimych rozwiązań i technologii . Niniejsza ekspertyza dotyczy potencjału substytucji elementów łańcucha wartości badanych podmiotów produkcją i rozwiązaniami technologicznymi rodzimych firm w celu optymalizacji łańcuchów wartości, która przyniosłaby gospodarce Polski istotną zmianę strukturalną.

więcej

 

Prezentujemy Państwu anglojęzyczną wersję najnowszego raportu PARP o innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

więcej