Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią opracowania Tłum jako źródło wiedzy i kapitału.

Publikacja jest zbiorem artykułów, które ukazały się na różnych stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Staraliśmy się zebrać w niej wiedzę na temat możliwych perspektyw rozwoju crowdsourcingu, z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na nasze życie, jak i negatywnych aspektów, które towarzyszą temu nowemu zjawisku.

Chcieliśmy także odpowiedzieć na pytanie czy można tym procesem skutecznie sterować, aby uzyskać jak najwięcej korzyści dla rozwoju firmy, miasta lub państwa.

Część publikacji poświęciliśmy na pokazanie możliwości jakie niesie finansowanie społecznościowe (crowdfunding) w rozwoju biznesów, szczególnie tych nowotworzonych, jak dzięki temu można łatwo zweryfikować swój pomysł na biznes i uzyskać kapitał na jego rozwój.

Mamy nadzieję, że książka ta, poza podstawową wiedzą na temat crowdsourcingu, będzie dla Państwa inspiracją do głębszego zapoznania się z tym zjawiskiem i wykorzystania możliwości jakie dzięki niemu się pojawiają.

11 lutego 2016

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym GEM 2015 Global Report, którego premiera miała miejsce na początku lutego na Babson College w Bostonie.

Jak pokazują dane w nim zawarte w porównaniu do mieszkańców Europy, Polacy bardziej obawiają się porażki związanej z prowadzeniem własnej firmy. Z drugiej strony więcej z nas wierzy we własne umiejętności przedsiębiorcze, uważa, że własny biznes to dobra ścieżka kariery oraz planuje założyć firmę w ciągu najbliższych trzech lat. W rezultacie odsetek przedsiębiorstw osób podejmujących kroki w kierunku założenia biznesu oraz nowych przedsiębiorstw – działających do 3,5 roku, jest w Polsce wyższy niż średnio w Europie. Interesująca jest także struktura motywacji osób, które zakładają lub prowadzą nowe firmy w naszym kraju. Choć wciąż w porównaniu ze średnią europejską więcej jest wśród nich osób niejako zmuszonych do założenia własnego biznesu z braku innej alternatywy na rynku pracy, to bardzo dynamicznie zwiększa się udział osób, które zdecydowały się na ten krok z powodu dostrzeżonej szansy.

GEM 2015 Global Report http://www.gemconsortium.org/report

Więcej na temat raportów GEM: http://badania.parp.gov.pl/global-entrepreneurship-monitor-gem/

4 lutego 2016

Zapraszamy do zapoznania się z czwartą edycję raportu Global Entrepreneurship Monitor – Polska. Przedstawiamy w nim obraz przedsiębiorczości w naszym kraju na tle UE i świata. Obok głównych wskaźników opisujących postawy, aspiracje i zachowania przedsiębiorcze Polaków, raport zawiera dane nt. intraprzedsiębiorczości, przedsiębiorczości młodych oraz  wyniki analizy za lata 2012-2014.

Raport w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępny jest na stronie projektu pod adresem: https://badania.parp.gov.pl/global-entrepreneurship-monitor-gem

13 stycznia 2016

Polecamy Państwa uwadze najnowszy newsletter przygotowany w ramach projektu MIRRIS – Mobilising Institutional Reforms in Research and Innovation Systems. Przedstawia on informacje opracowane pod kątem krajów UE-13, w tym Polski. Dotyczą one wykorzystania środków Horyzontu 2020 w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, nowego programu the 2016-2017 Work Programme oraz wyników ewaluacji ex-post 7PR.

więcej

17 grudnia 2015

Z przyjemnością informujemy, że zostały udostępnione profile regionalne do Raportu o stanie sektora MSP w latach 2013-2014. W materiale prezentujemy strukturę podmiotową przedsiębiorstw aktywnych - najważniejsze statystyki dotyczące sytuacji przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. Przedstawiamy między innymi dane dotyczące pracujących, przychodów, wynagrodzeń czy inwestycji przedsiębiorstw aktywnych oraz prezentujemy informacje o zmianach tych parametrów na przestrzeni ostatnich lat.

 

Profile regionalne oraz treść Raportu dostępne są na stronie: http://badania.parp.gov.pl/raport-o-stanie-sektora-msp/stan-sektora-msp-w-polsce

15 grudnia 2015

Za nami V Konferencja Badawcza PARP. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wzięli w niej udział zarówno jako prelegenci, jak i słuchacze. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem spotkania, a także z materiałami, m.in. nagraniami przebiegu konferencji i prezentacjami towarzyszącymi wystąpieniom mówców.

więcej

15 grudnia 2015

3 grudnia br. w Warszawie odbyła się V Konferencja Badawcza PARP. Jej tematem wiodącym były innowacje w działaniu, jako kluczowy czynnik wzrostu przedsiębiorstw. O innowacyjności w tym ujęciu rozmawiano w kilku aspektach. Dr Erkki Ormala (prof. Aalto University, były wiceprezes Nokii) zwrócił uwagę na rozwojowy charakter zmian, jakim podlegają innowacje w przemyśle oraz na fakt, że we współczesnym świecie znacznie ważniejsze niż działania pro-innowacyjne pojedynczych podmiotów są systemy innowacji. Co więcej zmiany w zachowaniu przedsiębiorstw wpływają na funkcjonowanie administracji publicznej, instytucji naukowych i innych uczestników systemu, zmuszając je do przeformułowania dotychczasowego sposobu działania. W tym procesie nadrzędne stają się kwestie związane z korzystaniem z doświadczeń innych krajów oraz wzajemne uczenie się. Dobrym przykładem kraju o efektywnym, sprzyjającym rozwojowi innowacyjności systemie jest Finlandia. Z kolei Luk Palmen (InnoCo sp. z o.o. Polska) zwrócił uwagę na kwestię młodych firm, które w wielu krajach skutecznie zmieniły obraz przedsiębiorczości. Również w Polsce doświadczamy od kilku lat boomu start-upów, głównie w branży IT. Obok młodych firm funkcjonują przedsiębiorstwa działające w bardziej tradycyjnych branżach, którym często trudno nadążyć za zachodzącymi zmianami w potrzebach społeczeństwa. Jak wskazał Luk Palmen obie grupy doświadczają pewnych problemów, start-upy w zakresie przeżywalności, tradycyjne firmy – sprostania współczesnym wyzwaniom. Tym ostatnim pomocne byłoby zachowanie młodzieńczego spojrzenia – bycia po części start-upem, który zachowuje czujność i jest otwarty na nowe możliwości.

więcej