22 grudnia 2016

Opublikowany w tym tygodniu raport Europe’s Hidden Entrepreneurs – Entrepreneurial Employee Activity and Competitiveness in Europe podważa dotychczasowe przekonanie o niższej przedsiębiorczości Europy w porównaniu z resztą świata. Zdaniem Autorów raportu, choć w krajach Starego Kontynentu powstaje mniej przedsiębiorstw niż w innych częściach świata, to w znacznie większym stopniu rozwija się w niej intraprzedsiębiorczość, czyli rozpoczynanie przez osoby pracujące nowych przedsięwzięć nie na własną rękę, lecz na rzecz pracodawcy. Europa nie odczuwa niedostatku przedsiębiorców, po prostu jej mieszkańcy zamiast zakładać startupy, wdrażają swoje nowe pomysły w firmach, w których pracują.

więcej

10 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w VI Konferencji Badawczej PARP pt. „Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie”, która odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w Warszawie,  we wnętrzach Pałacu Prymasowskiego (hotel Bellotto), ul. Senatorska 13/15. Konferencja Badawcza jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli nauki i biznesu, stanowiącym wyjątkową okazję do zapoznania się z aktualnymi trendami i praktykami w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wynikami najnowszych badań Agencji i jej partnerów w obszarze strategii rozwoju firmy. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji jest zintegrowane podejście do projektowania i rozwoju firmy na każdym poziomie zarządzania.

więcej

27 października 2016

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w Polsce w 2015 r. Wynika z nich m.in., że nakłady wewnętrzne na działalność B+R w Polsce wzrosły w 2015 r. do 18 060,7 mln zł (tj. o 11,7% w porównaniu z rokiem poprzednim), a ich relacja do PKB wyniosła 1,00% (0,94% w 2014 r.).

więcej

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą 5. edycją raportu z badań GEM Polska. Zawiera on dane za lata 2011-2015 nt. procesu kształtowania się przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów Europy i świata oraz wyniki eksperckiej oceny warunków do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej w naszym kraju. W szczególności polecamy Państwa uwadze rozdziały dotyczące startupów oraz finansowania działalności gospodarczej na jej wczesnym etapie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z kolejnym opracowaniem charakteryzującym klastry w Polsce. Pod koniec 2015 roku, PARP przeprowadziła weryfikację standardów zarządzania w wybranych klastrach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Weryfikacji zostały poddane 64 klastry, z czego 5 znajdowało się w fazie embrionalnej, 58 w fazie rozwoju, a jeden był w fazie dojrzałości. Ostatecznie 30 klastrów (47%) - wszystkie w fazie rozwoju - spełniło standardy zarządzania. Ocena stopnia spełnienia standardów miała miejsce podczas spotkania w klastrze, z udziałem eksperta zewnętrznego, i co najmniej dwóch przedstawicieli klastra – koordynatora i członków klastra, i była prowadzona w oparciu o narzędzie do autoewaluacji koordynatora.

więcej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią opracowania Tłum jako źródło wiedzy i kapitału.

Publikacja jest zbiorem artykułów, które ukazały się na różnych stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Staraliśmy się zebrać w niej wiedzę na temat możliwych perspektyw rozwoju crowdsourcingu, z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na nasze życie, jak i negatywnych aspektów, które towarzyszą temu nowemu zjawisku.

Chcieliśmy także odpowiedzieć na pytanie czy można tym procesem skutecznie sterować, aby uzyskać jak najwięcej korzyści dla rozwoju firmy, miasta lub państwa.

Część publikacji poświęciliśmy na pokazanie możliwości jakie niesie finansowanie społecznościowe (crowdfunding) w rozwoju biznesów, szczególnie tych nowotworzonych, jak dzięki temu można łatwo zweryfikować swój pomysł na biznes i uzyskać kapitał na jego rozwój.

Mamy nadzieję, że książka ta, poza podstawową wiedzą na temat crowdsourcingu, będzie dla Państwa inspiracją do głębszego zapoznania się z tym zjawiskiem i wykorzystania możliwości jakie dzięki niemu się pojawiają.

11 lutego 2016

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym GEM 2015 Global Report, którego premiera miała miejsce na początku lutego na Babson College w Bostonie.

Jak pokazują dane w nim zawarte w porównaniu do mieszkańców Europy, Polacy bardziej obawiają się porażki związanej z prowadzeniem własnej firmy. Z drugiej strony więcej z nas wierzy we własne umiejętności przedsiębiorcze, uważa, że własny biznes to dobra ścieżka kariery oraz planuje założyć firmę w ciągu najbliższych trzech lat. W rezultacie odsetek przedsiębiorstw osób podejmujących kroki w kierunku założenia biznesu oraz nowych przedsiębiorstw – działających do 3,5 roku, jest w Polsce wyższy niż średnio w Europie. Interesująca jest także struktura motywacji osób, które zakładają lub prowadzą nowe firmy w naszym kraju. Choć wciąż w porównaniu ze średnią europejską więcej jest wśród nich osób niejako zmuszonych do założenia własnego biznesu z braku innej alternatywy na rynku pracy, to bardzo dynamicznie zwiększa się udział osób, które zdecydowały się na ten krok z powodu dostrzeżonej szansy.

GEM 2015 Global Report http://www.gemconsortium.org/report

Więcej na temat raportów GEM: http://badania.parp.gov.pl/global-entrepreneurship-monitor-gem/