11 lutego 2016

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym GEM 2015 Global Report, którego premiera miała miejsce na początku lutego na Babson College w Bostonie.

Jak pokazują dane w nim zawarte w porównaniu do mieszkańców Europy, Polacy bardziej obawiają się porażki związanej z prowadzeniem własnej firmy. Z drugiej strony więcej z nas wierzy we własne umiejętności przedsiębiorcze, uważa, że własny biznes to dobra ścieżka kariery oraz planuje założyć firmę w ciągu najbliższych trzech lat. W rezultacie odsetek przedsiębiorstw osób podejmujących kroki w kierunku założenia biznesu oraz nowych przedsiębiorstw – działających do 3,5 roku, jest w Polsce wyższy niż średnio w Europie. Interesująca jest także struktura motywacji osób, które zakładają lub prowadzą nowe firmy w naszym kraju. Choć wciąż w porównaniu ze średnią europejską więcej jest wśród nich osób niejako zmuszonych do założenia własnego biznesu z braku innej alternatywy na rynku pracy, to bardzo dynamicznie zwiększa się udział osób, które zdecydowały się na ten krok z powodu dostrzeżonej szansy.

GEM 2015 Global Report http://www.gemconsortium.org/report

Więcej na temat raportów GEM: http://badania.parp.gov.pl/global-entrepreneurship-monitor-gem/

4 lutego 2016

Zapraszamy do zapoznania się z czwartą edycję raportu Global Entrepreneurship Monitor – Polska. Przedstawiamy w nim obraz przedsiębiorczości w naszym kraju na tle UE i świata. Obok głównych wskaźników opisujących postawy, aspiracje i zachowania przedsiębiorcze Polaków, raport zawiera dane nt. intraprzedsiębiorczości, przedsiębiorczości młodych oraz  wyniki analizy za lata 2012-2014.

Raport w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępny jest na stronie projektu pod adresem: https://badania.parp.gov.pl/global-entrepreneurship-monitor-gem

13 stycznia 2016

Polecamy Państwa uwadze najnowszy newsletter przygotowany w ramach projektu MIRRIS – Mobilising Institutional Reforms in Research and Innovation Systems. Przedstawia on informacje opracowane pod kątem krajów UE-13, w tym Polski. Dotyczą one wykorzystania środków Horyzontu 2020 w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, nowego programu the 2016-2017 Work Programme oraz wyników ewaluacji ex-post 7PR.

więcej

17 grudnia 2015

Z przyjemnością informujemy, że zostały udostępnione profile regionalne do Raportu o stanie sektora MSP w latach 2013-2014. W materiale prezentujemy strukturę podmiotową przedsiębiorstw aktywnych - najważniejsze statystyki dotyczące sytuacji przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. Przedstawiamy między innymi dane dotyczące pracujących, przychodów, wynagrodzeń czy inwestycji przedsiębiorstw aktywnych oraz prezentujemy informacje o zmianach tych parametrów na przestrzeni ostatnich lat.

 

Profile regionalne oraz treść Raportu dostępne są na stronie: http://badania.parp.gov.pl/raport-o-stanie-sektora-msp/stan-sektora-msp-w-polsce

15 grudnia 2015

Za nami V Konferencja Badawcza PARP. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy wzięli w niej udział zarówno jako prelegenci, jak i słuchacze. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem spotkania, a także z materiałami, m.in. nagraniami przebiegu konferencji i prezentacjami towarzyszącymi wystąpieniom mówców.

więcej

15 grudnia 2015

3 grudnia br. w Warszawie odbyła się V Konferencja Badawcza PARP. Jej tematem wiodącym były innowacje w działaniu, jako kluczowy czynnik wzrostu przedsiębiorstw. O innowacyjności w tym ujęciu rozmawiano w kilku aspektach. Dr Erkki Ormala (prof. Aalto University, były wiceprezes Nokii) zwrócił uwagę na rozwojowy charakter zmian, jakim podlegają innowacje w przemyśle oraz na fakt, że we współczesnym świecie znacznie ważniejsze niż działania pro-innowacyjne pojedynczych podmiotów są systemy innowacji. Co więcej zmiany w zachowaniu przedsiębiorstw wpływają na funkcjonowanie administracji publicznej, instytucji naukowych i innych uczestników systemu, zmuszając je do przeformułowania dotychczasowego sposobu działania. W tym procesie nadrzędne stają się kwestie związane z korzystaniem z doświadczeń innych krajów oraz wzajemne uczenie się. Dobrym przykładem kraju o efektywnym, sprzyjającym rozwojowi innowacyjności systemie jest Finlandia. Z kolei Luk Palmen (InnoCo sp. z o.o. Polska) zwrócił uwagę na kwestię młodych firm, które w wielu krajach skutecznie zmieniły obraz przedsiębiorczości. Również w Polsce doświadczamy od kilku lat boomu start-upów, głównie w branży IT. Obok młodych firm funkcjonują przedsiębiorstwa działające w bardziej tradycyjnych branżach, którym często trudno nadążyć za zachodzącymi zmianami w potrzebach społeczeństwa. Jak wskazał Luk Palmen obie grupy doświadczają pewnych problemów, start-upy w zakresie przeżywalności, tradycyjne firmy – sprostania współczesnym wyzwaniom. Tym ostatnim pomocne byłoby zachowanie młodzieńczego spojrzenia – bycia po części start-upem, który zachowuje czujność i jest otwarty na nowe możliwości.

więcej

4 grudnia 2015

3 grudnia br. w Warszawie odbyła się V Konferencja Badawcza PARP "Innowacje w działaniu - współczesne źródło wzrostu przedsiębiorstw". Organizatorem spotkania była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością.

 

więcej

Joomla SEF URLs by Artio