8 lutego 2017

Według najnowszego raportu z międzynarodowego badania przedsiębiorczości GEM Global Report, przedsiębiorczość w ponad dwóch trzecich krajów świata rozwija się lub jest na stabilnym poziomie. Co więcej ponad połowa przedsiębiorców na świecie zamierza stworzyć przynajmniej jedno miejsce pracy w ciągu kolejnych pięciu lat.

więcej

23 grudnia 2016

Blisko połowa przedsiębiorców planuje w najbliższych miesiącach istotnie zwiększać wydatki na innowacje. Co ósma firma chce je podwoić. Szefowie firm oceniają, że dysponują odpowiednimi zasobami, niemniej chcieliby wzmocnić finanse i poprawić kompetencje pracowników do rozwijania innowacji.

więcej

22 grudnia 2016

Opublikowany w tym tygodniu raport Europe’s Hidden Entrepreneurs – Entrepreneurial Employee Activity and Competitiveness in Europe podważa dotychczasowe przekonanie o niższej przedsiębiorczości Europy w porównaniu z resztą świata. Zdaniem Autorów raportu, choć w krajach Starego Kontynentu powstaje mniej przedsiębiorstw niż w innych częściach świata, to w znacznie większym stopniu rozwija się w niej intraprzedsiębiorczość, czyli rozpoczynanie przez osoby pracujące nowych przedsięwzięć nie na własną rękę, lecz na rzecz pracodawcy. Europa nie odczuwa niedostatku przedsiębiorców, po prostu jej mieszkańcy zamiast zakładać startupy, wdrażają swoje nowe pomysły w firmach, w których pracują.

więcej

10 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w VI Konferencji Badawczej PARP pt. „Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie”, która odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w Warszawie,  we wnętrzach Pałacu Prymasowskiego (hotel Bellotto), ul. Senatorska 13/15. Konferencja Badawcza jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli nauki i biznesu, stanowiącym wyjątkową okazję do zapoznania się z aktualnymi trendami i praktykami w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wynikami najnowszych badań Agencji i jej partnerów w obszarze strategii rozwoju firmy. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji jest zintegrowane podejście do projektowania i rozwoju firmy na każdym poziomie zarządzania.

więcej

27 października 2016

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w Polsce w 2015 r. Wynika z nich m.in., że nakłady wewnętrzne na działalność B+R w Polsce wzrosły w 2015 r. do 18 060,7 mln zł (tj. o 11,7% w porównaniu z rokiem poprzednim), a ich relacja do PKB wyniosła 1,00% (0,94% w 2014 r.).

więcej

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą 5. edycją raportu z badań GEM Polska. Zawiera on dane za lata 2011-2015 nt. procesu kształtowania się przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów Europy i świata oraz wyniki eksperckiej oceny warunków do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej w naszym kraju. W szczególności polecamy Państwa uwadze rozdziały dotyczące startupów oraz finansowania działalności gospodarczej na jej wczesnym etapie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z kolejnym opracowaniem charakteryzującym klastry w Polsce. Pod koniec 2015 roku, PARP przeprowadziła weryfikację standardów zarządzania w wybranych klastrach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Weryfikacji zostały poddane 64 klastry, z czego 5 znajdowało się w fazie embrionalnej, 58 w fazie rozwoju, a jeden był w fazie dojrzałości. Ostatecznie 30 klastrów (47%) - wszystkie w fazie rozwoju - spełniło standardy zarządzania. Ocena stopnia spełnienia standardów miała miejsce podczas spotkania w klastrze, z udziałem eksperta zewnętrznego, i co najmniej dwóch przedstawicieli klastra – koordynatora i członków klastra, i była prowadzona w oparciu o narzędzie do autoewaluacji koordynatora.

więcej