22 czerwca 2017

„Ewaluacja w świetle teorii zmian w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym” (Theory-based evaluation in complex environments) to publikacja poświęcona teorii i praktyce ewaluacji interwencji publicznych.

więcej

17 lutego 2017

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają niebagatelna role w gospodarce, a także sferze społecznej Polski. Wpływają na tempo wzrostu gospodarczego, zatrudnienie, eksport czy konkurencyjność. Dlatego stymulowanie rozwoju tego sektora jest kluczowym obszarem działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej

PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, analizuje uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, przedstawia tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw.

więcej

8 lutego 2017

Według najnowszego raportu z międzynarodowego badania przedsiębiorczości GEM Global Report, przedsiębiorczość w ponad dwóch trzecich krajów świata rozwija się lub jest na stabilnym poziomie. Co więcej ponad połowa przedsiębiorców na świecie zamierza stworzyć przynajmniej jedno miejsce pracy w ciągu kolejnych pięciu lat.

więcej

23 grudnia 2016

Blisko połowa przedsiębiorców planuje w najbliższych miesiącach istotnie zwiększać wydatki na innowacje. Co ósma firma chce je podwoić. Szefowie firm oceniają, że dysponują odpowiednimi zasobami, niemniej chcieliby wzmocnić finanse i poprawić kompetencje pracowników do rozwijania innowacji.

więcej

22 grudnia 2016

Opublikowany w tym tygodniu raport Europe’s Hidden Entrepreneurs – Entrepreneurial Employee Activity and Competitiveness in Europe podważa dotychczasowe przekonanie o niższej przedsiębiorczości Europy w porównaniu z resztą świata. Zdaniem Autorów raportu, choć w krajach Starego Kontynentu powstaje mniej przedsiębiorstw niż w innych częściach świata, to w znacznie większym stopniu rozwija się w niej intraprzedsiębiorczość, czyli rozpoczynanie przez osoby pracujące nowych przedsięwzięć nie na własną rękę, lecz na rzecz pracodawcy. Europa nie odczuwa niedostatku przedsiębiorców, po prostu jej mieszkańcy zamiast zakładać startupy, wdrażają swoje nowe pomysły w firmach, w których pracują.

więcej

10 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w VI Konferencji Badawczej PARP pt. „Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie”, która odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w Warszawie,  we wnętrzach Pałacu Prymasowskiego (hotel Bellotto), ul. Senatorska 13/15. Konferencja Badawcza jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli nauki i biznesu, stanowiącym wyjątkową okazję do zapoznania się z aktualnymi trendami i praktykami w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wynikami najnowszych badań Agencji i jej partnerów w obszarze strategii rozwoju firmy. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji jest zintegrowane podejście do projektowania i rozwoju firmy na każdym poziomie zarządzania.

więcej