Agnieszka Tokaj-Krzewskadr Agnieszka Tokaj-Krzewska

Magister prawa (Uniwersytet Warszawski), doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa). Od 2012 roku Kierownik Sekcji Studiów, Analiz i Ewaluacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Posiada duże doświadczenie jako ewaluator programów wsparcia finansowanych ze środków UE oraz środków krajowych, wdrażanych przez NCBR; prowadzi projekty ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych (ewaluacja ex-post i on-going). Jest członiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. W latach 1993 - 2007 adiunkt w Katedrze Small Businessu (SGH); Członek Komitetu Nauk w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (SGH). Prowadziła badania w obszarach takich jak konkurencyjność, zarządzanie, marketing i prawo. Uczestniczy w badaniach grantowych, w tym m.in. związanych z koncentracją rynkową, funkcjonowaniem małych firm na współczesnym rynku, zarządzaniem wartością firmy. Kieruje i realizuje liczne projekty badawcze w zakresie zarządzania, strategii biznesowej, wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Jest autorką biznes planów, badań rynku, analiz inwestycyjnych projektów w takich sektorach, jak: budownictwo, energetyka, ekologia.

Jest autorką wielu publikacji, wydanych w formie książek i artykułów.