V Konferencja Badawcza

Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie

materiały pokonferencyjne

Warszawa, 8 grudnia 2016 r.

(podgląd prezentacji po kliknięciu na tytuł wystąpienia) 

Otwarcie konferencji i wystąpienia inauguracyjne

Nina Dobrzyńska, Zastępca Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sesja I. Świat i firma – jak wykorzystać zewnętrzne sygnały i wewnętrzny potencjał do rozwoju firmy

Analiza trendów a Twoj biznes? – innowacja to kultura firmy i poziom świadomości zarządzających, a nie „nowszy” produkt
Zuzanna Skalska - ekspertka ds. trendów, dizajnu i innowacji, po 360Inspiration, wykładowca na Eindhoven University of Technology (Holandia)

Czy można zaprojektować innowację? – pragmatyczne innowacje w oparciu o Teorie Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ)
Sergei Ikovenko - ekspert i praktyk w dziedzinie pragmatycznych innowacji, Massachusetts Institute of Technology (USA)

Sesja pytań i odpowiedzi
prowadzenie: Radosław Brzózka

Sesja II. Projektowanie i wdrażanie innowacji

Kompetencje i strategie innowacyjne polskich firm – wyniki badań PARP
Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa, PARP

Relacje międzyorganizacyjne jako strategiczny zasób przedsiębiorstw innowacyjnych
Prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Projektowanie innowacji w modelu service design
Wojciech Ławniczak, CEO Service Design Polska

Panel dyskusyjny: Warunki sprzyjające projektowemu podejściu do innowacji
Robert Kostka-Zawadzki, Trend Scout
Edyta Kocyk, CEO Sidly sp. z o.o.
Tomasz Prucnal - Dyrektor finansowy, ERKADO Zbigniew Kozłowski
Agnieszka Żmudzińska, Dyrektor Działu Projektów Doradczych i Edukacyjnych, Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Prowadzenie sesji: Paulina Zadura-Lichota - Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP