Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA
materiały pokonferencyjne
Warszawa, 9 grudnia 2014 r.

(aby pobrać prezentację proszę klinkąć na tytuł wystąpienia)
Sesja plenarna - materiał konferencyjny

Otwarcie konferencji - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wystąpienia inauguracyjne - Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

Polskie odpowiedzi na światowe trendy w przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość jako element rynku pracy przyszłości. Poszukiwanie strategii i narzędzi zmiany kulturowej (en) - prof. Simon Dolan, ESADE Business School, Barcelona, Hiszpania

Sesja pytań i odpowiedzi: prowadzenie: Wojciech Szeląg

Perspektywy rozwoju firm: współpraca, prowadzenie: Paulina Zadura-Lichota, PARP

Samozatrudnienie – szansa czy konieczność. Przypadek Wielkiej Brytanii (en) dr Martin Robson, Durham University, UK

Aspiracje i motywacje rozwojowe właścicieli młodych firm w Polsce Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP

Bariery i czynniki wzrostu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Polskie firmy na tle innych Dariusz Brzeziński, Partner Zarządzający, Apax Consulting Group Sp. z o.o.

Komentarz ekspercki oraz dyskusja:  prowadzenie - Paulina Zadura-Lichota, PARP

Komentatorzy:

  1. Daniel Arak, Business Development Director, ITMAGINATION Sp. z o. o.
  2. Michał Ciemiński, Founder & CEO Platinum Seed Incubator Sp. z o.o. oraz EntrepreneurCountry Poland
  3. Wojciech Kąkol, b. Prezes ENERGA Innowacje
  4. Ewa Rutczyńska-Jamroz, Starszy menedżer, członek zespołu R&D and Government Incentives oraz Innovation Consulting, Deloitte Polska
Perspektywy rozwoju firm: umiędzynarodowienie, prowadzenie: Anna Brussa, PARP

Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw – wyniki badania PARP dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka, SGH, dr Tomasz Klimczak, WYG PSDB

Uwarunkowania internacjonalizacji początkujących przedsiębiorców dr hab. Przemysław Zbierowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej dr hab. Krzysztof Wach, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komentarz ekspercki oraz dyskusja:  prowadzenie - prof. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego

Komentatorzy:

  1. prof. Mario Raich, LEARNITA Ltd. London i ESADE Business School, Barcelona, Hiszpania
  2. dr Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej PARP
  3. Marcin Beme, założyciel i CEO serwisu Audioteka.pl
  4. Robert Świechowicz, Wiceprezes, Dyrektor finansowy, PESA Bydgoszcz S.A.
Podsumowanie, podziękowanie i zakończenie konferencji, Paulina Zadura-Lichota, PARP

Panel Polskich Przedsiębiorstw – Rozmowy o źródłach innowacyjności (en) z gościem specjalnym prof. Mario Raich, Learnita Ltd. London i ESADE Business School, Barcelona, Hiszpania (obowiązują zaproszenia)