Konferencja Badawcza PARP

 

ILOŚĆ VS JAKOŚĆ, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę?
materiały pokonferencyjne
Warszawa, 6 grudnia 2013 r.

(aby pobrać prezentację proszę klinkąć na tytuł wystąpienia)

SESJA PLENARNA - materiał konferencyjny
Otwarcie konferencji - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Wystąpienie inauguracyjne - Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrow, Minister Gospodarki

Innowacyjność - marzenie czy strategia
- prof. Mario Raich, ESADE (Barcelona), Learnita Ltd. (Londyn), ekspert i wizjoner innowacyjności
Twin-track aproach, czyli jak wspierać przedsiębiorczość, aby osiągnąć sukces gospodarczy - Paula Fitzsimons, Fitzsimons Consulting, ekspert i praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość wczoraj i dziś - wyniki badań nt. zmian jakie zaszły w Polsce od początku lat 90. XX w. - prof. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - prezentacja Raportu o stanie sektora MSP - Paulina Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
HIGH GROWTH - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYSOKIEGO WZROSTU

Przedsiębiorczość wysokiego wzrostu - geneza, rozwój i internacjonalizacja - prof. Marc Cowling, University of Exeter
Europa a przedsiębiorczość wysokiego wzrostu - wyniki badań zrealizowanych na zlecenie DG Research and Innovation - dr Stefan Lilischkis, Empirica Gesellschaft fur Kommunikations- und Technologieforschung

Komentarz ekspercki:

  1. prof. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski
  2. prof. Mario Raich, ESADE (Barcelona), Learnita Ltd. (Londyn)
  3. Mariusz Piasecki, abtow biotechnology i Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o.
MAPY POZNAWCZE I STRATEGIE POLSKICH FIRM

Wyniki IV edycji Panelu Polskich Przedsiębiorstw - prof. Krzysztof Obłój, Uniwersytet Warszawski i Akademia Leona Koźmińskiego

Komentarz ekspercki:

  1. Jacek Santorski, Values_grupa firm doradczych
  2. Jacek Padee, TOPSIL GLOBAL, Silicone & TPE Processing Plant
  3. Zbigniew Kwapisz, PSB Warszawa