Konferencja Badawcza PARP INSTYNKT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
materiały pokonferencyjne
Warszawa, 17 grudnia 2012 r.

(aby pobrać prezentację proszę klinkąć na tytuł wystąpienia)

Sesja plenarna
Otwarcie konferencji - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wystąpienie inauguracyjne – Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki oraz
                                                Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

Różne oblicza przedsiębiorczości na świecie. Czy istnieje instynkt przedsiębiorczości? Co sprawia że w jednych krajach następuje stabilizacja przedsiębiorstw i ich wzrost, a w innych większość przedsiębiorców nie przeżywa pierwszego roku działalności? - prof. Donna J. Kelley, Babson College, USA

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a dobre zarządzanie – prezentacja Raportu o stanie sektora MSP - Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP

Uroczysta inauguracja PANELU PRZEDSIĘBIORSTW PARP - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 Przedsiębiorczość według GEM 2011

prowadzenie: Paulina Zadura-Lichota, PARP

Powstawanie i wzrost przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów świata – wyniki badań GEM 2011 - dr Przemysław Zbierowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Determinanty przedsiębiorczości w Polsce – wyniki badań GEM - Dorota Węcławska, PARP
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, czyli miejsce Polski wśród innych krajów świata wg GEDI - dr Attila Petheő, Small Business Development Center, Corvinus University of Budapest, Węgry

Komentarz ekspercki
Prowadzenie: prof. Jerzy Cieślik, Akademia L. Koźmińskiego (sprawozdanie z panelu)
Komentatorzy:
1. dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, PKPP Lewiatan
2. prof. Anna Rogut, Uniwersytet Łódzki
3. prof. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski

 Przedsiębiorczość w sieci

prowadzenie: Joanna Podgórska, PARP

Cyfrowa gospodarka. Trendy i wyzwania dla biznesu w sieci - dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski

Cloud computing – wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski - dr Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Problematyka prowadzenia e-biznesu w Polsce na podstawie działalności e-PUNKTu dla usługodawców i usługo-biorców PARP - Paweł Chaber, PARP

Komentarz ekspercki
Prowadzenie: Artur Kurasiński
Komentatorzy:
1. Marcin Beme, Audioteka
2. Piotr Dynowski, B&B
3. Igor Dzierżanowski ,redaktor naczelny Proseed
4. Joanna Skorupska, Imerge

Przedsiębiorczość kobiet    

prowadzenie: Anna Brussa, PARP
Przedsiębiorczość kobiet na świecie - badania i projekty - prof. Donna J. Kelley, Babson College, USA
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce – wyniki badania PARP - Anna Tarnawa, PARP
Fińska gospodarka z perspektywy płci - prof. Anne Kovalainen, Academy of Finland, Turku School of Economics, Finlandia

Komentarz ekspercki
Prowadzenie: dr Michał Polański, PARP
Komentatorzy:
1. prof. Donna J. Kelley, Babson College, USA
2. Paula Fitzsimons, the National Director of Going for Growth, Irlandia
3. Franciszek Zięba, Europejska Akademia Planowania Finansowego