Konferencja Badawcza PARP Przedsiębiorczość i kapitał ludzki-nowe trendy
materiały pokonferencyjne
Warszawa, 2 grudnia 2010 r.

(aby pobrać prezentację proszę klinkąć na tytuł wystąpienia)

 

SESJA PLENARNA 
Powitanie gości - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Rozwój przedsiębiorczości w Polsce w kontekście Unijnej strategii "Europa 2020" - Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki
Postawy przedsiębiorcze w społeczeństwie i ich wpływ na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (en) - dr Niels Bosma, Uniwersytet w Utrechcie oraz dyrektor ds. badań w Global Entrepreneurship Research Association
Przedsiębiorcy na tle innych grup społecznych w Polsce. Pochodzenie społeczne, doświadczenia zawodowe i wizerunek w społeczeństwie - prof. Henryk Domański, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
Wizerunek przedsiębiorców w społeczeństwie - wyniki badania sondażowego PARP - Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa PARP

  Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce - dr hab. Beata Glinka, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

  Komentarz ekspercki:

  1. Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
  2. Jan Król, Członek Rady Głównej Business Centre Club
  3. Michał M. Lisiecki, Prezes Zarządu Platformy Mediowej Point Group S.A.
  JAKICH PRACOWNIKÓW BĘDĄ POTRZEBOWAĆ POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA?

  Prezentacja PARP obejmująca problematykę badań i projektów: "Biznes dla edukacji", "Foresight kadr nowoczesnej gospodarki", "Bilans kapitału ludzkiego" - Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich, PARP, Maja Dobrzyńska, Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich, PARP

  Prezentacje dodatkowe wyników badań:

  Determinanty jakości kapitału ludzkiego - prof. Marta Juchnowicz, Kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa
  Luki kompetencyjne przedsiębiorstw a system kształcenia w Polsce - Piotr Palikowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POLAKÓW

  Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów - dr Marek Szarucki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków - plany i aspiracje - Michał Polański, Dyrektor Zespołu Przedsiębiorczości, PARP

  Komentarz ekspercki:

  1. Niels Bosma, Uniwersytet w Utrechcie, Global Entrepreneurship Research Association
  2. Grażyna Piotrowska-Oliwa, Wiceprezydent Pracodawców RP
  3. Poseł Adam Szejnfeld, Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne państwo”
  4. Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
  5. Dariusz Żuk, Prezes Fundacji Polska Przedsiębiorcza
  PEŁNIEJSZE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH SZANSĄ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY

  Prezentacja obejmująca problematykę projektów PARP: "Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II", "Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorców", "Każdy pracownik jest ważny - podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach" - Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich, PARP, Małgorzata Mączyńska, Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich, PARP
  Anna Nikowska, Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich, PARP.

  Prezentacje wyników badań:

   Jak skutecznie zwiększyć zatrudnienie osób starszych? Wnioski z doświadczeń międzynarodowych - dr Wiktor Wojciechowski, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Analitycznego, Forum Obywatelskiego Rozwoju
   Zawodowa defaworyzacja kobiet: przemilczane dylematy - Izabela Koryś, Dyrektor Obserwatorium Regionalnych rynków pracy przy Pracodawcy RP
   Kwalifikacje pracowników a potrzeby pracodawców. Prezentacja wyników badań PKPP Lewiatan - dr Grażyna Spytek-Bandurska, Wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i stosunków Pracy, PKPP Lewiatan