Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej. Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne  oraz wyniki badań własnych PARP.

 PARP przedstawia dwudziestą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W Raporcie prezentujemy obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne GUS dostępne publicznie oraz dane GUS zakupione i przeanalizowane specjalnie na potrzeby tego Raportu. Przedstawiamy również wyniki badań PARP prowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw w ramach przedsięwzięcia badawczego „Panel Polskich Przedsiębiorstw”. W Raporcie pokazujemy uwarunkowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce oraz przybliżamy tematy o szczególnym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw. W tym roku prezentujemy dane na temat poziomu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród polskich firm.

Tegoroczna edycja Raportu ukaże się w dwóch częściach. W tej chwili oddajemy do rąk Czytelnika analizę w oparciu o dane krajowe. W IV kwartale 2017 r. opublikowana zostanie kolejna wersja niniejszego Raportu uzupełniona  o dane Eurostatu, prezentująca obraz sektora MSP w Polsce na tle krajów europejskich.

Zapraszamy do lektury Raportu.

Pobierz raport